Kunstmuseum aan zee Collecties van
de Vlaamse Gemeenschap
en
Stad Oostende

Neuigkeiten

Mu.ZEE zoekt een algemeen directeur (V/X/M - voltijds)

Op dit ogenblik zoekt Mu.ZEE een: ALGEMEEN DIRECTEUR – (V/X/M - VOLTIJDS)

Kerntaken?

- Je ontwikkelt een algemene visie en strategie 
- Je verzorgt de aansturing van de inhoudelijke werking van het museum 
- Je zorgt voor de mensen en de organisatie 
- Je onderhoudt een goede relatie met de bestuursorganen en met relevante actoren in andere beleidsdomeinen 
- Je bent het gezicht van de organisatie en aanspreekpunt voor de strategische partners in het artistieke en museale veld en de belendende beleidsdomeinen 
- Je staat in voor een zorgvuldig beheer van de publieke middelen


Aanwervingsvoorwaarden?


- Je bent begeesterd door erfgoed, kunst en cultuur en hebt een ruime ervaring in die sector. Je bent vertrouwd met en hebt een duidelijke visie op het Vlaamse en internationale cultureel erfgoed- en kunstenlandschap en de rol en positionering die Mu.ZEE kan opnemen. Je hebt een duidelijk inzicht in de diverse geledingen van een museale werking.
- Je hebt een helikoptervisie, strategisch inzicht en realiteitszin en wendt die aan voor de beleidsvoorbereiding.
- Je staat open voor een participatieve werking, waarbij gedragen besluitvorming de sleutel is tot succes. Je weet dat een individu maar kan scoren dankzij een sterk team.
- Je hebt ervaring met inspirerend, delegerend en coachend leiderschap, waaruit zorgzaamheid blijkt voor mensen en middelen. Je gelooft in een gezonde debatcultuur, schept ruimte voor kritische stemmen, steeds met respect en met aandacht voor diversiteit. Je bent besluitvaardig en houdt daarbij rekening met adviezen en randvoorwaarden.
- Je hebt relevante managementervaring met oog voor goed bestuur en weloverwogen en verantwoordelijke aanwending van middelen. Je bent vertrouwd met culturele sponsoring en diverse subsidiekanalen.
- Je bent een netwerker en bruggenbouwer binnen en buiten de organisatie: verbinder van mensen, visies en doelen.
- Je bent een sterke, heldere communicator. Je hebt uitstekende kennis van Nederlands, Frans en Engels.
- Je bent bereid om flexibel te werken, je regelmatig te verplaatsen tussen Jabbeke (Permekemuseum) en Oostende (Mu.ZEE), wanneer nodig ’s avonds en in het weekend te werken.
- Je hebt een masterdiploma (of equivalent) of een gelijkwaardig niveau op basis van opgebouwde ervaring.
- Je hebt zeker 10 jaar gecumuleerde ervaring in een artistieke en/of museale context (erfgoed/kunsten/andere) én 5 jaar als leidinggevende en in management.

Gedragscompetenties?


- Kwaliteitsvol werken: streven naar continue kwaliteitsverbetering, anderen hiertoe stimuleren, kwaliteitsborging
- Loyaal samenwerken: stimuleren van betrokkenheid
- Integriteit: integer handelen in complexe situaties en onder druk, stimuleren van integer gedrag
- Visie ontwikkelen: ontwikkelen en uitdragen van een toekomstbeeld
- Netwerken: uitbouwen van een professioneel en invloedrijk netwerk en stimuleren netwerking
- Leidinggeven: lange termijn, creëren commitment
- Delegeren: verantwoordelijk voor ruimere verantwoordelijkheidsgebieden
- Creativiteit: hebben en stimuleren van vernieuwende en originele werkwijzen en ideeën

Wat bieden wij ?
Mu.ZEE vzw biedt een voltijdse tewerkstelling in een contract onbepaalde duur met een verloning
op A-niveau, die minimaal beantwoordt aan de afspraken in het Paritair Comité van de socioculturele
sector (PC 329.01). Het jaarlijks salaris (geïndexeerd) gaat van 76.213,08 euro tot 101.560,55 euro (salarisschaal A10B). Verder biedt Mu.ZEE vzw maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, vergoeding woon-werkverkeer, terugbetaling fietsverkeer.
Bij je aanwerving gaan we op basis van tewerkstellingsattesten na hoeveel jaar relevante ervaring (en schaalanciënniteit bij overheden) je in eerdere gelijkaardige functies hebt opgebouwd. Die ervaring wordt meegenomen in de berekening van je brutosalaris.

Hoe solliciteren?
Stuur je motivatiebrief, een uitgebreid CV en kopieën van uw diploma(’s) ten laatste op 13 november 2019 per e-mail naar: gent@searchselection.com
Het selectieprogramma zal bestaan uit:
- Eliminerende selectie op basis van motivatiebrief en curriculum vitae
- Geselecteerden worden uitgenodigd om een schriftelijke case te maken
- Maximaal 5 kandidaten worden uitgenodigd voor een assessment
- Mondelinge selectie

Alle informatie voor de kandidaten en een uitgebreide functieomschrijving staat gebundeld op: 

https://www.muzee.be/nl/muzee/p1294/vacature-museumdirecteur
Mu.ZEE draagt gelijke kansen en diversiteit hoog in het vaandel. Je wordt geselecteerd op basis van competenties. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend ongeacht geslacht, afkomst of handicap.Übersicht die neuigkeiten >>