Kunstmuseum aan zee Collecties van
de Vlaamse Gemeenschap
en
Stad Oostende

News

VACATURE Mu.ZEE : ZAKELIJK ONDERDIRECTEUR (tijdelijke vervanging) - VOLTIJDS NIVEAU A

Op dit ogenblik zoekt Mu.ZEE een:
ZAKELIJK ONDERDIRECTEUR (tijdelijke vervanging) - VOLTIJDS NIVEAU A

Je functie?

Tijdens de afwezigheid (wegens zwangerschap) van de zakelijk onderdirecteur, sta je in voor een vlot verloop van alle zakelijke aangelegenheden binnen Mu.ZEE. De uitoefening van de functie gebeurt in nauw overleg met de algemeen directeur-conservator en behelst voor de specifieke periode onder meer: 

Algemene opvolging van de transitie van het provinciale aandeel naar Vlaanderen: 
- Actief opvolgen van de transitievergaderingen
- Uitvoering geven aan alle aspecten die te maken hebben met de transitie (gaande van het afsluiten van nieuwe contracten tot het intern organiseren en uittekenen van nieuwe procedures)  

Beleid en bestuursorganen: 
- Organisatie, opmaak ontwerpbeslissingen en notulering van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur, Raden van Bestuur en Algemene Vergadering
- Aanpassingen doorvoeren op vlak van statuten, huishoudelijk reglement, e.a. in functie van de transitie en neerleggen van de stukken. 
- Onderhouden van relaties met provincie, stad, Vlaanderen
- Ondersteuning bij indienen nieuwe beleidsplan Vlaanderen 

Coördinatie van personeelszaken: 
- Algemene organisatie van de werving en selectie
- Verantwoordelijk voor de vlotte werking van de personeelsadministratie van het vzwpersoneel in samenwerking met de bevoegde deskundige personeelszaken
- Coördinatie van de personeelssubsidies 
- Toezicht en controle op de loonadministratie
- Coördinatie van alle aspecten te maken met vorming en opleiding  

 Coördinatie van de financiële zaken: 
- Algemene coördinatie van de financiële processen binnen Mu.ZEE
- Ondersteuning geven op het vlak van overheidsopdrachten en toepassen van de huidige wetgeving 
- Aanvragen en opvolgen van subsidies bij de diverse overheden (Stad, Provincie, Vlaanderen)
- Opmaak van het budget 2018 en de budgetopvolging 2018
- Thesauriebeheer (= beheer van de geldmiddelen) 

Verantwoordelijk voor de zuil HUIS 
- Aansturen en coördineren van de activiteiten en processen binnen de zuil HUIS
- Opnemen van het budgetbeheer van deze zuil
- Leidinggevend aan de personeelsleden binnen de zuil HUIS: onderhoudsploeg, technische ploeg en administratie
- Aanspreekpunt voor de facilitaire zaken binnen Mu.ZEE:
o fungeren als aanspreekpunt voor de dienst gebouwen provincie en vanaf 1/01/2018 voor het facilitair bedrijf en Foci Vlaanderen
o Beheer verzekeringspolissen, onderhoudscontracten en andere contracten die de vzw afsluit met derden. 

Meer informatie kan je terug vinden in het vacaturebericht of klik hier.Overview news >>