Kunstmuseum aan zee Collecties van
de Vlaamse Gemeenschap
en
Stad Oostende

Exhibition

Permeke in laagjes

Mu.ZEE bezit een belangrijk deel van het oeuvre van Constant Permeke. Een tweehonderdtal werken, schilderijen, bijna het volledige sculpturale oeuvre en een aanzienlijk aantal grote tekeningen zijn verdeeld over Mu.ZEE in Oostende en het voormalige woonhuis en atelier van de kunstenaar in Jabbeke.

Constant Permeke (1886-1952) kan beschouwd worden als één van de grote vertegenwoordigers van het Vlaamse Expressionisme en is een belangrijke figuur in de Belgische kunstgeschiedenis.
Zijn Zelfportret uit 1928-1936 was dringend aan restauratie toe: de verflaag kwam los, waardoor grote verfschollen omhoog kwamen en stukjes verf los zaten. Alvorens het werk te restaureren, was het
niet onbelangrijk te onderzoeken wat de oorzaak kon zijn van het loslaten van de verflaag. Verder vroegen de onderzoekers zich af of het schilderij altijd al zo donker was geweest.

Met de steun van het Fonds InBev-Baillet Latour en in samenwerking met de Koning  Boudewijnstichting werd in 2013 een onderzoek opgestart. Naast het Zelfportret werden nog 12
andere schilderijen van Permeke met een vergelijkbare donkere verflaag uit dezelfde periode (1920-1940) onderzocht. Van al deze werken zijn kleine monsters genomen en met verschillende technieken werden de gebruikte pigmenten en bindmiddelen geanalyseerd.

Het resultaat van het onderzoek is nu te zien in Permeke in laagjes, een collectiepresentatie, die eerst in Mu.ZEE in Oostende en vervolgens in het Permekemuseum in Jabbeke te zien is. Dergelijke projecten laten toe een beter inzicht te krijgen op hoe een kunstenaar, zoals Permeke, te werk ging.Overview past exhibitions »

11/08/2015 - 21/10/2018
€ 3
€ 2,50 groepen vanaf 15 personen, 65+,…
€ 1 jongeren 13 tot 26 jaar
Gratis kinderen tot 12 jaar