Hedendaagse kunstenaars uit de U.S.S.R.

-
lieu: PMMK