Kunstmuseum aan zee Collecties van
de Vlaamse Gemeenschap
en
Stad Oostende

Duo

Duo

Elke maand wordt één kunstwerk gepresenteerd, dat gemaakt is door een museumbezoeker. Het kunstwerk gaat een dialoog aan met een kunstwerk uit de collectie van Mu.ZEE: een interpretatie, gesprek, vervolg of antwoord op het geselecteerde kunstwerk uit de collectie. Zo wil Mu.ZEE ontmoetingen creëren. Tussen publiek en collectie en tussen publiek en publiek, over de grenzen van culturen, leeftijden en maatschappelijke achtergronden heen.

Het project met een maandelijkse oproep naar iedereen wordt eind december 2018 gepauzeerd. Duo werkt in 2019 samen met specifieke doelgroepen en organisaties. De Kunstacademie aan Zee bijt de spits af. Een selectie van hun ontmoeting met de collectie van Mu.ZEE wordt van januari tot juni 2019 tentoongesteld op verdieping 1b.

 

Selectie voor de maand december 2018
Danielle Görller (1946, Averbode)


 

Danielle Görller (1946, Averbode)
gaat een dialoog aan met ‘Zelfportret met spiegel’ van Léon Spilliaert

“Het Zelfportret met spiegel van Léon Spilliaert trof mij door het aangrijpende beeld dat hij hierin van zichzelf geeft: een man in een conventioneel donker pak met een stijve witte hemdsboord, die ons met afgrijzen aankijkt met een glazig cyclopenoog. Dit glazige oog, in combinatie met de spiegel, riep onmiddellijk een aantal beelden in mij op: breekbaarheid, ontploffing en vooral het hersennetwerk met zijn oneindige vertakkingen. Dat sterke gevoel vormt het vertrekpunt van mijn werk en legt de link met het werk van Spilliaert.

De fascinerende verbinding tussen de miljarden neuronen van het brein heb ik trachten weer te geven door een spel van lijnen die uitgaan van het aandachtspunt in het werk van Spilliaert: het glazige oog. Die verbindingslijnen heb ik aangebracht met een paletmes, terwijl het portret geschilderd is met een penseel.”