Kunstmuseum aan zee Collecties van
de Vlaamse Gemeenschap
en
Stad Oostende

Nieuws

VACATURE Mu.ZEE : PROJECTCOÖRDINATOR-ONDERZOEKER

Mu.ZEE vzw is een jonge dynamische organisatie, die nieuwe uitdagingen niet uit de weg gaat. 
Op dit ogenblik zoekt Mu.ZEE:  

PROJECTCOÖRDINATOR-ONDERZOEKER 
COLLECTIEWAARDERING VANUIT EEN TRANSHISTORISCH EN TRANSCULTUREEL DENKEN
VOLTIJDS (1/12/2018 tot 30/09/2019) of 4/5 (1/10/2018 tot 30/09/2019) - BEPAALDE DUUR - NIVEAU A
   

Je functie?  
Deze vacature kadert binnen een projectsubsidie voor een pilootproject collectiewaardering met steun van de Vlaamse Overheid. Met dit traject wil Mu.ZEE onderzoeken welke methodiek geschikt is om haar collecties te waarderen binnen een transcultureel en transhistorisch perspectief. Partners in dit project zijn het KMSKA en VKC. Naast het ontwikkelen van een specifieke methodologie, zal deze worden toegepast en resulteren in een op waarde gebaseerde en participatief breed gedragen collectieselectie ontsloten op de nieuwe website van Mu.ZEE.

De functie bestaat uit 
- het coördineren van dit pilootproject collectiewaardering 
- opstellen projectplanning
- aansturen en begeleiden van het kernteam
- samenstellen en begeleiden van een klankbordgroep 
- analyseren, onderzoeken en ontwikkelen van een waarderingsmethodologie
- documenteren huidige waarderingscriteria en neerschrijven van waarderingsprocessen 
- participatie in werkgroepen waardering
- verslaggeving van elke stap in beslissingstraject, inhoudelijke en zakelijke rapportage van dit project
- realiseren van publieksmomenten en communiceren van projectresultaten via nieuwsbrief,  blogpost en/of website
- registreren van waarderingscriteria en resultaten in de collectiedatabank Adlib
- ontsluiting van de collectieselectie via de arthub van VKC
- verwezenlijken van een duurzame verankering van de resultaten binnen Mu.ZEE en het erfgoedveld  

Dit onder leiding van en in nauwe samenwerking met de directeur-conservator en het team collectie van Mu.ZEE. 

Voor meer info, klik hier Overzicht nieuwsberichten >>