Kunstmuseum aan zee Collecties van
de Vlaamse Gemeenschap
en
Stad Oostende

News

Een nieuwe (zee)wind door Mu.ZEE

Mu.ZEE, het Kunstmuseum aan zee staat symbool voor een open huis voor verschillende culturen en generaties waar meerstemmige verhalen uit een diverse samenleving binnen de structuur van het museum worden verteld. Dit werd onlangs geïllustreerd met de opening van de tentoonstellingen Tornado van Pascale Marthine Tayou, begin april en Koloniale Monumenten in België  met Jan Kempenaers , in een dialoog met de collectie , einde april. Straks met de start van de zomervakantie opent Wintrum Frod met Els Dietvorst en Orla Barry, een dubbeltentoonstelling in Mu.ZEE en het Permekemuseum, en een groepstentoonstelling in het kader van het project Duo met het gloednieuwe jongerenplatform Untitled. Vanaf 28 september loopt Wout Hoeboer, naar aanleiding van de schenking van zijn oeuvre aan Mu.ZEE. Op hetzelfde moment opent de 11e Enter-editie in samenwerking Moussem Nomadisch Kunstencentrum en Comitee Mu.ZEE.

Na het vertrek van Phillip Van den Bossche heeft de Raad van Bestuur een managementteam  aangesteld bestaande uit een jonge groep personeelsleden,  reeds jaren aan Mu.ZEE ( en het Permekemuseum)  verbonden en die zeer vertrouwd zijn met de twee musea en de collecties.   De raad heeft bewust voor horizontale zelfsturende teams gekozen elk met hun verantwoordelijkheden.  Ze doen dit in nauw overleg met het Dagelijks bestuur en de Raad van Bestuur.

De ploeg zal, naast de organisatie van tentoonstellingen, zich verdiepen in de vaste collectie via een uitgebreid collectie-onderzoek en meer toonmomenten: de publiekswerking en de nieuwe website, voorzien einde 2019,  zullen dit communicatief mee ondersteunen. Nauw verbonden aan het collectie-onderzoek is het waarderingstraject dat Mu.ZEE met de ondersteuning van de Vlaamse Overheid en een brede waaier aan culturele partners in de herfst van dit jaar afrondt. De noden van het publiek en hedendaagse vraagstukken uit de samenleving zullen leesbaar worden gemaakt aan de hand van een collectieanalyse na deze waardering.

Wie is wie binnen het Managementteam?

Curatoren: Ilse Roosens, Adriaan Gonnissen, junior curatoren en Mieke Mels, senior curator
Zakelijk beleid: Isabel Van Dael
Behoud & Beheer: Barbara de Jong
Publiekswerking: Inne Gheeraert
Communicatie: Colette Castermans
Hoofd Managementteam: ondervoorzitter Bart Plasschaert

---------------------------------------------------------------------------

Meer info?

pers@muzee.be – Bart Plasschaert Overview news >>