Enter 15: John K Cobra/Roland Gunst – Trans-Architecture: Performing Power Figures

-
(c) Roland Gunst
 

Welke plekken verkiezen we voor het herdenken van een historische gebeurtenis of persoon? Stenen monumenten en standbeelden zijn de traditionele Europese vormen voor herdenking, terwijl in Afrika vooral menselijke lichamen als gedenkplaatsen fungeren. De filosoof Achille Mbembe bekritiseert het oprichten van (koloniale) monumenten omdat ze de onderdrukten in een permanente staat van ‘trance’ proberen te houden. Daarom noemt kunstenaar John K Cobra/Roland Gunst dit soort van bouwsels een ‘trance-architectuur’. Deze architectuur is rigide en tracht bestaande classificaties te bestendigen. Activisten bestrijden deze hiërarchische manier van denken door fysiek de monumenten te deconstrueren. John K Cobra/Roland Gunst onderzoekt met zijn ‘trans-architectuur’ een alternatief voor de constructie en deconstructie van monumenten. Zijn ‘performing power figures’ zijn noch architectuur, noch mens: het zijn vloeiende organismen die meegroeien met de veranderende samenleving. Ze worden geconstrueerd uit ‘kwanga’, een Afro-Europees materiaal dat het potentieel heeft om verschillende uiterlijke mogelijkheden te verkennen zonder een definitieve vorm te bereiken. Het is alles en niets, overal en nergens, steeds in transitie: doordat het lichaam fluïde is, kan het geen starre hiërarchische logica construeren of deconstrueren.