Kunstmuseum aan zee Collecties van
de Vlaamse Gemeenschap
en
Stad Oostende

Nieuws

VOLTIJDSE BIBLIOTHECARIS – ONBEPAALDE DUUR - NIVEAU B

Op dit ogenblik zoekt Mu.ZEE een:

VOLTIJDSE BIBLIOTHECARIS – ONBEPAALDE DUUR - NIVEAU B


Je functie ?

De bibliothecaris zorgt in overleg met de coördinatoren en de algemeen directeur voor het beheer en de ontsluiting van de museumbibliotheek. Tot de taken behoren:

  • het dagelijks beheer van de bibliotheek en de museumdocumentatie
  • supervisie over de catalografie
  • de collectievorming van de bibliotheek en verdere uitbouw als kenniscentrum
  • bevorderen van de toegankelijkheid van de bibliotheek en digitale ontsluiting van de collectie. Hierbij zal ook de nodige aandacht besteed worden aan het zoeken naar een adequaat bibliotheeksysteem dat voldoet aan de hedendaagse eisen.
  • de dienstverlening van de bibliotheek en verzorging van de interne en externe contacten van de bibliotheek, inclusief de contacten met andere museumbibliotheken
  • budgetopvolging van de bibliotheek: bestellingen plaatsen, abonnementen opvolgen, facturen
  • meedenken over de rol en de activiteiten van de bibliotheek binnen de context van de museumwerking en initiatieven nemen op dat vlak
  • het archiveringsbeleid van het museum coördineren en optimaliseren
  • andere taken die met de functie te maken hebben zoals het bijwonen van vergaderingen, stuurgroepen, werkgroepen enz.

 

Meer info, klik hierOverzicht nieuwsberichten >>