Kunstmuseum aan zee Collecties van
de Vlaamse Gemeenschap
en
Stad Oostende

Hoe gaat Mu.ZEE om met Corona?

Laatste update : 30.03.2020 - 10u.

Naar aanleiding van de nieuwe preventieve anti-corona maatregelen van de overheid blijven Mu.ZEE en het Permekemuseum voorlopig gesloten tot en met 19 april.  Daarna zullen we de situatie op dat moment opnieuw evalueren. 


Update : 13.03.2020 - 10u.
 

Niets is belangrijker voor ons dan de gezondheid en veiligheid van onze personeelsleden en bezoekers. Naar aanleiding van de nieuwe preventieve anti-corona maatregelen van de overheid sluiten we Mu.ZEE en het Permekemuseum vanaf vandaag tijdelijk.

We zijn tot en met vrijdag 3 april gesloten en zullen de situatie op dat moment opnieuw evalueren. Ga voor meer informatie naar muzee.be.

We kijken er naar uit u te mogen verwelkomen na de heropening van Mu.ZEE en het Permekemuseum.
 

Mu.ZEE Team

----

Hoe gaat Mu.ZEE om met het Coronavirus?


UPDATE: 12.03.20, 16.00 -

Mu.ZEE volgt de richtlijnen en aanwijzingen vanuit de FOD Volksgezondheid én de lokale overheid met betrekking tot het coronavirus.

Mu.ZEE BLIJFT GEOPEND VOOR PUBLIEK
Mu.ZEE, het Permekemuseum en de tentoonstellingen blijven geopend. De directie staat in nauw contact met de overheden en blijft de situatie op de voet volgen. Mochten de aanwijzingen onverhoopt wijzigen, worden tijdig passende maatregelen getroffen. We blijven je via deze website en sociale media op de hoogte houden.

Mu.ZEE en het Permekemuseum treffen momenteel volgende maatregelen :

-We beperken het aantal aanwezigen in de tentoonstellingsruimtes. 
-We roepen medewerkers én bezoekers op om de basis hygiëne-maatregelen te volgen om zo besmetting te vermijden. Wie zich niet te best voelt, raden we stellig aan thuis te blijven.
- We versterken de preventiemaatregelen zoals het schoonmaken van ruimtes en apparatuur zowel voor Mu.ZEE als het Permekemuseum.


FAQ's


We bundelden vaakgestelde vragen:

Zijn alle tentoonstellingen te bezoeken?

In Mu.ZEE en het Permekemuseum zijn alle tentoonstellingen open voor het publiek. Groepen worden gecontacteerd en openingen worden voorlopig uitgesteld. We houden je op onze website en via social media nauwgezet op de hoogte van eventuele wijzigingen.

Welke voorzorgsmaatregelen neemt Mu.ZEE?

Sensibilisering via het infoscherm in de inkomhal en de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om besmetting onder de bezoekers en medewerkers te vermijden.

Wat kan ik doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?

De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn heel eenvoudig:
-Was je handen regelmatig.
-Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
-Gebruik steeds nieuwe papieren zakdoekjes

Op de website van de FOD Volksgezondheid lees je meer informatie