Kunstmuseum aan zee Collecties van
de Vlaamse Gemeenschap
en
Stad Oostende
Gevel Permekemuseum 01/09/2013 - 01/09/2026
Bezoek het Permekemuseum

De geschiedenis van het huis ‘de vier winden ‘ in een notendop
Verscholen in het Brugse ommeland ligt het Permekemuseum. Het museum is gehuisvest in ‘de vier winden’, een modernistisch woonhuis met beeldhouwatelier, dat kunstenaar Constant Permeke in de periode 1928-1930 liet bouwen door zijn vriend-architect Pierre Vandevoort. Deze baseerde zich voor de uitvoering op een ruwe schets van Permeke zelf. Constant Permeke bleef er wonen tot aan zijn dood in 1952. Het was de wens van de kunstenaar om na zijn dood zijn huis open te stellen voor het publiek. Deze wens vond gehoor bij de Provincie West-Vlaanderen: huis en inboedel werden in 1956 aangekocht, maar het geheel werd pas maar in 1961 als museum ingericht. Terzelfder tijd kocht de Provincie de zuidelijk gelegen percelen waardoor de oorspronkelijke tuin veel groter werd. De inboedel bestond o.a. uit 121 werken van Constant Permeke. Werk van Pierre Devos, schoonzoon van Permeke, Frits Van den Berghe en Floris Jespers maakte eveneens deel uit van dit nalatenschap. Met de jaren breidde de collectie uit met kunstwerken van Henri-Louis Permeke, Henri Puvez, Oscar Jespers en Luc Peire. Uit het nalatenschap van Beatty, dochter van Permeke, verwierf het Permekemuseum nog eens 18 werken en twee van Pierre Devos. Dit legaat omvatte vroeg werk, vooral van documentaire waarde, maar ook werk van artistiek hoog niveau zoals dat uit zijn Engelse periode. De jongste dochter, Thérèse schonk eveneens werk aan het museum. Het Permekemuseum en Mu.ZEE uit Oostende vallen beide onder het beleid van Mu.ZEE vzw.

Constant Permeke
Constant Permeke (1886-1952) behoort tot één van de hoofdfiguren in het Vlaamse Expressionisme. De liefde voor de kunst en het schilderen erfde hij van zijn vader Henri, zelf kunstenaar!
Geboren in Antwerpen, bracht hij een groot deel van zijn leven door in Oostende. De contacten met de kunstenaars uit Sint-Maartens Latem voor 1914 zoals Frits Van den Berghe, Gustave De Smet en vooral Albert Servaes enerzijds en zijn leven in de Oostendse vuurtorenwijk anderzijds hebben een belangrijke invloed gehad op de ontwikkeling van zijn stijl. Zijn oeuvre kent twee belangrijke thema’s nl. “de visser en de zee” en “ de boer en de aarde”. Met zijn trefzekere verfstrepen, in donkere aardekleuren, wist Permeke als geen ander de verbondenheid tussen mens en natuur weer te geven: Permeke toont de visser en de boer, worstelend met hun bestaan , hun lot aanvaardend. Het is pas maar in de jaren 1930 dat hij zijn eerste beeld beeldhouwt, en ook hier staat de mens wederom centraal monumentaal en majestueus in al zijn fragiliteit.

Het Permekemuseum
Het museum bezit een tachtigtal schilderijen, bijna het volledige sculpturale oeuvre en een aanzienlijk aantal grote tekeningen van de kunstenaar; slechts een deel is te zien in het Permekemuseum dat uit twee gebouwen bestaat: de oorspronkelijke woning en het beeldhouwatelier. Een bijzondere plek in het museum is het atelier op de eerste verdieping van de woning: als bezoeker krijg je het idee dat Permeke er elk moment kan binnenkomen om zijn schilders-activiteiten te hervatten.

Het Permekemuseum is met de jaren uitgegroeid tot een culturele trekpleister in West-Vlaanderen. De tuin van het Permekemuseum is vrij toegankelijk.

Sinds enkele jaren organiseert het Permekemuseum het ‘Permeke Zomerfestival’. Dit zomerfestival start met de paasvakantie en eindigt met de herfstvakantie. Naast een tijdelijke tentoonstelling over hedendaagse kunst in het beeldhouwatelier staat elke vrijdagavond de maand juni in het teken van de jazzmuziek, geselecteerd door het kunstencentrum KAAP en tijdens de jaarlijkse rommelmarkt, einde augustus in Jabbeke, kunnen de (boeken)liefhebbers tijdens de antiquarische boekenmarkt Permekes boekentuinsnuisteren in oude uitgaven, unieke edities en collector items.  In de wintermaanden ruimt de tijdelijke tentoonstelling in het beeldhouwatelier plaats voor werk van Constant Permeke. In de oude woning daarentegen  is er altijd werk tentoongesteld van Constant Permeke.

Het ganse jaar door is er een actief publieksprogramma met diverse workshops en ateliers voor de jongeren en de allerkleinsten onder de noemer Studio Permeke , voor de volwassenen is er dan weer Studio Permeke XL.Overzicht huidige tentoonstellingen »

01/09/2013 - 01/09/2026
Permekemuseum
€ 3
€ 2,50 groepen vanaf 15 personen, 65+,…
€ 1 jongeren 13 tot 26 jaar
Gratis kinderen tot 12 jaar