Kunstmuseum aan zee Collecties van
de Vlaamse Gemeenschap
en
Stad Oostende

Tentoonstelling

Patrick Corillon - Het echte "Mu.ZEE imaginaire"

Het echte “Mu.ZEE imaginaire”

Gedurende heel het jaar 2016 zal Patrick Corillon interveniëren in de collectiepresentatie van het Mu.ZEE. Vier tentoonstellingen, in verband met het project van het museum om een sterke dialoog tot stand te brengen tussen collectie, tentoonstelling en geheugenonderzoek, zullen elkaar opvolgen in elk van de vier seizoenen. Met de collectie als inspiratiebron, zal de kunstenaar de bezoeker uitnodigen om een bezoek te brengen aan zijn verhalend universum, waar werken uit het Mu.ZEE en verhalen afkomstig uit zijn imaginair museum elkaar kruisen. Elke tentoonstelling, in vier talen gepresenteerd, zal gepaard gaan met artistieke evenementen binnen en buiten de muren van het Mu.ZEE: het virtuele Oskar Serti Museum, verhalende performances en uitgaven zullen elk seizoen de interventies van Patrick Corillon kracht bijzetten.     

Oskar Serti in Oostende

Het eerste luik van de collectiepresentatie zal de bijzondere historische context van de stad Oostende tijdens het interbellum in het licht stellen. Tijdens deze periode verwelkomde de stad een groep schrijvers die trachtten te ontsnappen aan de opkomst van het nazisme in Duitsland. Onder hen bevonden zich Stefan Zweig, Joseph Roth en Arthur Koestler, maar ook een zekere Oskar Serti, een bescheiden schrijver die een sterke band aanknoopte met het culturele leven en het museum van de stad. De keuze van de werken uit de collectie en de accrochage zullen deze bijzondere periode weerspiegelen en verschillende topics aansnijden, waaronder het vraagstuk van de moderniteit. Dit luik zal ook de gelegenheid bieden om het Oskar Serti Museum te ontdekken, waarvan de objecten elke woensdag zullen ontsluierd worden in de bijlage MAD van de krant Le Soir en op haar website.  

De zwevende beelden

Het tweede luik zal gewijd zijn aan de picturaliteit en aan de zinnelijkheid van beelden, in het bijzonder door onze verhouding tot kleuren op de voorgrond te stellen. Het gaat om een uitnodiging om in de luister van beelden te duiken. De tentoonstelling zal ook gewijd zijn aan de voorstelling van bloemen in de werken uit de collectie.  

Ook al is het verschijnsel onzichtbaar met het blote oog, zijn bepaalde bijzonder stralende schilderijen omgeven door een wolk van minuscule gekleurde stofdeeltjes. De liefhebbers van schilderkunst worden er meestal door bedekt omwille van hun grote nabijheid bij deze werken. Soms verspreiden ze die rondom hen door de heftige, levendige gebaren die ze maken voor hun vrienden bij de beschrijving van het meesterwerk dat ze zonet gezien hebben (uit het boek “de zwevende beelden”).

Dit luik zal gepaard gaan met de verhalende performance de zwevende beelden – 60 minuten om terug in het kader te keren. Deze performance, die in het Nederlands en in het Frans zal gebracht worden, zal in eerste instantie vertoond worden in museumzalen en vervolgens op andere plaatsen in België.   

Het zuivere wit

Vanuit bepaalde museologische problemen als bron van inspiratie, stelt het derde luik een reflectie voor over de opbouw van de tentoonstelling. Gaande van de nagel die de schilderijen letterlijk “draagt” naar het wit van de tentoonstellingsmuren, van het door de curator uitgedachte parcours naar de blik van de toeschouwers, zal het zuivere wit blijven stilstaan bij een wezenlijke vraag: Hoe is de tentoonstelling “drager” van betekenis ?

Het verbazingwekkende verhaal van een Scandinavische gemeenschap van schilders-ambachtslieden die in de loop der eeuwen een onvergelijkbare kennis van koele kleuren hebben ontwikkeld en die zich de laatste jaren gespecialiseerd hebben in het schilderen van tentoonstellingsmuren van musea. De bijzonderheid van deze schildersgemeenschap bestaat in het vertellen van verhalen tijdens het werk. Deze verhalen hebben als functie hun gebaren te ritmeren, hen te helpen om hun werktijd goed te organiseren (uit “het absolute nulpunt”)

De verhalende performance, het absolute nulpunt – 60 minuten om het spagaat te maken, zal een bijzondere blik werpen op de in de zalen tentoongestelde werken. Evenzeer gebracht in het Nederlands en in het Frans, zal het vervolgens vertoond worden op andere Belgische plaatsen.  

In het hart van de haven    

Het vierde en laatste luik van het Echte “Mu.ZEE imaginaire” zal gaan over de vorming van de collectie van het Mu.ZEE van Oostende, en daarom over de keuzes, gemaakt door de conservatoren sinds haar oprichting (1885 en 1957 voor de respectievelijke collecties van het Museum voor Schone Kunsten van Oostende en van de Provincie ; 1893 voor de inhuldiging van het Museum voor Schone Kunsten en 1986 voor deze van het PMMK). Het zal tonen dat een museum niet alleen een reliekschrijn is voor meesterwerken maar dat het eerst en vooral de weerspiegeling is van elke periode uit haar geschiedenis. Dit luik zal ook de gelegenheid zijn om zich te buigen over de stad Oostende zelf. Zo zal de toeschouwer kunnen rondwandelen in een gereconstitueerd imaginair hotel waar zeemannen en schilders hun herinneringen hebben nagelaten. De stad als belangrijke haven zal in het licht gesteld worden aan de hand van een verzameling ex voto’s van zeemannen. Dit zal in verband staan met de performance Het golvenhuis, gewijd aan het leven van zeemannen, aan hun geschiedenis en aan hun liederen, die zal plaatsvinden in De Grote Post.

Het eerste luik van de collectiepresentatie : Oskar Serti in Oostende, is open vanaf 30/01 – 01/05/2016. Meer info, klik hier. 

Het tweede luik van de collectiepresentatie : Patrick Corillon "vlietende beelden" is open vanaf 14/5 - 22/7/2016

Het derde luik van de collectiepresentatie : Patrick Corillon "Het zuivere wit" is open vanaf 20/8 - 09/10/2016.

Het vierde luik van de collectiepresentatie : Patrick Corillon. Glasgolia is open vanaf 4/12 - 30/07/2017

 

 Overzicht voorbije tentoonstellingen »

01/01/2016 - 11/01/2018
10 individueel – midweek (di-do), groepen vanaf 15 pp
€16 individueel – weekend (vrij-zo / vakantieperiodes)
€1 13-26 jaar
Gratis kinderen tot 12 jaar

Opmerking

Dit ticket geeft u toegang tot alle locaties van Het Vlot + alle tentoonstellingen in Mu.ZEE met uitzondering van de Ensor en Spilliaert museumvleugel (+ 4,00€ pp)
Bezoekers met de trein die een B-Dagtrip ticket hebben aangekocht dienen eerst hun ticket in te wisselen in Mu.ZEE (is niet mogelijk op een andere locatie)

GROEPEN

Kostprijs rondleiding met gids voor groepen in Mu.ZEE : 70 euro + toegangsprijs
Kostprijs rondleiding met gids voor groepen in de buitenlocaties Het Vlot : 90 euro + toegangsprijs