Kunstmuseum aan zee Collecties van
de Vlaamse Gemeenschap
en
Stad Oostende

Tentoonstelling

Het echte "Mu.ZEE imaginaire" - Oskar Serti in Oostende

Het echte « Mu.ZEE imaginaire » 

Gedurende heel het jaar 2016 zal Patrick Corillon interveniëren in de collectiepresentatie van het Mu.ZEE. Vier tentoonstellingen, in verband met het project van het museum om een sterke dialoog tot stand te brengen tussen collectie, tentoonstelling en geheugenonderzoek, zullen elkaar opvolgen in elk van de vier seizoenen. Met de collectie als inspiratiebron, zal de kunstenaar de bezoeker uitnodigen om een bezoek te brengen aan zijn verhalend universum, waar werken uit het Mu.ZEE en verhalen afkomstig uit zijn imaginair museum elkaar kruisen. Elke tentoonstelling, in vier talen gepresenteerd, zal gepaard gaan met artistieke evenementen binnen en buiten de muren van het Mu.ZEE: het virtuele Oskar Serti Museum, verhalende performances en uitgaven zullen elk seizoen de interventies van Patrick Corillon kracht bijzetten.     

 

Oskar Serti in Oostende

30/01 – 01/05

 

Het eerste luik van de collectiepresentatie zal de bijzondere historische context van de stad Oostende tijdens het interbellum in het licht stellen. Tijdens deze periode verwelkomde de stad een groep schrijvers die trachtten te ontsnappen aan de opkomst van het nazisme in Duitsland. Onder hen bevonden zich Stefan Zweig, Joseph Roth en Arthur Koestler, maar ook een zekere Oskar Serti, een bescheiden schrijver die een sterke band aanknoopte met het culturele leven en het museum van de stad. De keuze van de werken uit de collectie en de accrochage zullen deze bijzondere periode weerspiegelen en verschillende topics aansnijden, waaronder het vraagstuk van de moderniteit. Dit luik zal ook de gelegenheid bieden om het Oskar Serti Museum te ontdekken, waarvan de objecten elke woensdag zullen ontsluierd worden in de bijlage MAD van de krant Le Soir en op haar website.   Overzicht voorbije tentoonstellingen »

30/01/2016 - 01/05/2016
€ 9 individueel
€ 7,50 55+, groepen vanaf 15 personen
€ 1 13-26 jaar
Gratis kinderen tot 12 jaar.