Kunstmuseum aan zee Collecties van
de Vlaamse Gemeenschap
en
Stad Oostende

Tentoonstelling

Frans Masereel en hedendaagse kunst: verzet in beelden

Frans Masereel en hedendaagse kunst: verzet in beelden belicht Masereels visie op de wereld, zijn maatschappijkritiek en pacifisme.  Frans Masereel (1889-1972) mag beschouwd worden als de belangrijkste graficus en houtsnijder uit  de twintigste eeuw.  Mu.ZEE kijkt terug en brengt de ideeën van Masereel in dialoog met de huidige samenleving via het werk van een aantal hedendaagse kunstenaars uit Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Amerika: Mary Evans, Anton Kannemeyer, Glenn Ligon, Dan Perjovschi, Billie Zangewa, William Kentridge, Philip Aguirre y Otegui, Slavs and Tatars, Kerry James Marshall, Papa Mfumu’eto 1er.

De tentoonstelling benadrukt de maatschappelijke betrokkenheid van de kunstenaars. Zo komen vormen van pacifisme en internationalisme vanuit verschillende motieven en met diverse invullingen op de voorgrond. Aan het begin van de twintigste eeuw, maar ook voordien, werd al nagedacht over ontwikkelingen die we nu hedendaags noemen, zoals migratie en globalisme.

Vanuit een constructieve houding kaarten de kunstenaars onrecht en ongelijkheid aan. Kritisch, soms ook met satire, worden onderwerpen benaderd die de kunstenaars persoonlijk aangrijpen en willen bespreekbaar maken door ze om te zetten in beelden. Als tekenaar voor dagbladen en tijdschriften en met de houtsnede had Masereel de mogelijkheid om op een toegankelijke manier kritische vragen te stellen aan een breed publiek. De directheid naar de toeschouwer en het vertellen van verhalen zijn strategieën die in verschillende werken in de tentoonstelling aan bod komen. De gemene deler is een positieve kijk op de toekomst en daarvoor zet Masereel met zijn immer optimistisch mensbeeld duidelijk de toon.

Beeld : Frans Masereel, Ein Gehirn (from the series ‘Bilder der Grossstadt’), 1926.
© SABAM Belgium 2017 & Frans Masereel Foundation Saarbrücken


#MUZEECARTOON


Overzicht voorbije tentoonstellingen »

01/04/2017 - 03/09/2017
€9 individueel
€7,5 55+, groepen vanaf 15 personen
€1 13-26 jaar
Gratis kinderen tot 12 jaar