Word Sponsor

Word Sponsor en steun met je bedrijf Mu.ZEE

Het is mogelijk om jouw bedrijf te verbinden aan de museumcollectie, een tentoonstelling of specifiek project. Als partner van het museum verbind je je aan een uniek product!
Mu.ZEE zet jouw bedrijf centraal in de communicatie m.b.t. het door jouw gekozen project.
Elk partnership wordt afzonderlijk bekeken waarbij de behoeften van jouw bedrijf het uitgangspunt vormen.

Contact – Colette Castermans