Kunstmuseum aan zee Collecties van
de Vlaamse Gemeenschap
en
Stad Oostende

Ensor en Spilliaert met de klas

Info en reservering
info@muzee.be
T +32 (0)59 24 21 91

Basisonderwijs

Een rondleiding met creatieve opdrachten in de museumzalen

* Mister James
Mister James is zijn inspiratie kwijt! Wie kan hem helpen? In zijn schilderschort steken speelse opdrachtjes voor kleuters. Zo geven ze de kunstenaar nieuwe ideeën voor zijn kunstwerken. ‘Mister James’ vertrekt bij de figuur van James Ensor. Daarna leidt het bezoek doorheen de museumvleugel of doorheen de andere kunststijlen van de moderne en hedendaagse kunst (naar keuze), op zoek naar andere manieren van kunst maken.

Aard van de activiteit: rondleiding met creatieve opdrachten in de museumzalen 
Doelgroep: derde kleuterklas tot tweede leerjaar basisonderwijs.
Duur: 1 uur (tweede en derde kleuterklas)
Duur: 1,5 uur (eerste en tweede leerjaar)
Prijs: 60 euro per gids (max. 20 personen per gids)

* Spilliaert en Ensor in licht en kleur  
‘Spilliaert en Ensor in licht en kleur’ is een interactieve ontdekkingsreis in de Ensor en Spilliaert museumvleugel van Mu.ZEE, voor kinderen van het derde tot het zesde leerjaar. Samen met de gids wordt er stilgestaan bij het unieke verhaal van de twee grootmeesters van Oostende, met nadruk op het kleurgebruik, hun aandacht voor het licht, de manier waarop ze omgaan met lijn, vlak en kadrering. Aan het woord zijn de kinderen. Ze krijgen heel wat speelse denk- en doeopdrachtjes die hen uitdagen om actief na te denken en hun mening te verwoorden.

Aard van de activiteit: rondleiding met creatieve opdrachten in de museumzalen
Doelgroep: derde tot zesde leerjaar basisonderwijs
Duur: 1,5 uur
Prijs: 60 euro per gids (max. 20 personen per gids)


Belevingstochten met atelier
(1e kleuter tot 6e leerjaar + buitengewoon onderwijs)
* DWAALLICHT (focus op Léon Spilliaert)
Volg Léon Spilliaert in zijn nachtelijke belevingstochten door Oostende (met atelier).
Duur: 120 min.

* LA GAMME D’AMOUR (focus op James Ensor)
Een muzische belevingstocht vol ensoriaanse uitspattingen (met atelier).
Duur: 120 min.

Meer informatie via www.mu-zee-um.be , info@mu-zee-um.be of 059/26.90.64

Werkblaadjes om in de museumvleugel op te lossen
Wil je graag met je klas de museumvleugel bezoeken zonder gids? Dan raden we je onze werkblaadjes voor de tweede en derde graad van het basisonderwijs aan.
Je kan ze hier downloaden.

Lesmap voor leerkrachten (klik hier)

Voorbereiding in de klas (klik hier)

 

Secundair onderwijs

Jongerenparcours
Met de gids trek je doorheen de Ensor en Spilliaert museumvleugel en maak je kennis met de twee grootmeesters van Oostende, hun unieke oeuvre en de verschillende stromingen in de de moderne en hedendaagse kunst waarmee ze in aanraking kwamen. De gids kiest voor meer dan louter kennisoverdracht en gaat voortdurend in gesprek. De jongeren leren observeren, beeldtaal herkennen en hun eigen mening formuleren.
Doelgroep: secundair onderwijs, steeds aangepast aan de leeftijd
Duur: 1,5 uur
Prijs: 60 euro per gids (max. 20 personen per gids) + toegangsprijs Mu.ZEE

Ensor en Spilliaert out-of-the-box   
We kleuren buiten de lijntjes, denken voorbij het kunstwerk, analyseren de beeldtaal, vragen ons af wat de bedoelingen zijn van de kunstenaar, hoe de kunstenaar zich beweegt in een steeds evoluerende maatschappij. Interactie is de rode draad doorheen deze rondleiding. Er zijn actieve opdrachten en discussiemomenten. Aan de hand daarvan worden de jongeren wegwijs gemaakt in de moderne en hedendaagse kunststromingen. 

Aard van de activiteit: rondleiding met creatieve opdrachten in de museumzalen
Doelgroep: secundair onderwijs, steeds aangepast aan de leeftijd
Duur: 1,5 uur
Prijs: 60 euro per gids (max. 20 personen per gids) + toegangsprijs Mu.ZEE

Belevingstochten met atelier (secundair, hoger en buitengewoon onderwijs)

* DWAALLICHT (focus op Léon Spilliaert)
Volg Léon Spilliaert in zijn nachtelijke belevingstochten door Oostende (met atelier).
Duur: 120 min.
* LA GAMME D’AMOUR (focus op James Ensor)
Een muzische belevingstocht vol ensoriaanse uitspattingen (met atelier).
Duur: 120 min.

Meer informatie via www.mu-zee-um.be , info@mu-zee-um.be of 059/26.90.64

Werkblaadjes om in de museumvleugel op te lossen
Wil je graag met je klas de museumvleugel bezoeken zonder gids? Dan raden we je onze werkblaadjes voor het secundair onderwijs aan.
Je kan ze hier downloaden. + Werkblaadjes met oplossing klik hier

Lesmap voor leerkrachten (klik hier)

Voorbereiding in de klas (klik hier)


Je kan ons als school gratis bereiken met De Lijn! Doe beroep op gratis openbaar vervoer via dynamoOPWEG. 
http://www.cultuurkuur.be/dynamo#hoezoeken