Kunstmuseum aan zee Collecties van
de Vlaamse Gemeenschap
en
Stad Oostende

Missie

Mu.ZEE is
hèt kunstmuseum aan zee voor Belgische kunst met een maximale openheid en toegankelijkheid.  Mu.ZEE creëert een actieve ruimte voor publiek en kunstenaars  waar op een ongedwongen, vrije en creatieve manier met kunst kan omgegaan worden. 
Mu.ZEE herbergt
een rijke collectie kunst ontstaan uit de samenwerking tussen de Provincie West-Vlaanderen en Stad Oostende.  Zij vertelt verhalen met een unieke collectie Belgische kunst van 1830 tot op heden.  Deze specifieke collectievorming maakt haar uniek in het Vlaamse museumlandschap. Via het collectiebeleid en het tentoonstellingsprogramma is het de bedoeling dat Mu.ZEE steeds in dialoog staat met het internationale kunstgebeuren.
Mu.ZEE streeft
naar verbreding door gastvrijheid en verdieping door onderzoek  die de educatieve, wetenschappelijke en tentoonstellingsfunctie van het museum willen benadrukken . Ze wil impulsen geven aan de verschillende actoren die rechtstreeks of onrechtstreeks in relatie staan tot Mu.ZEE zodat dit de dynamiek die onontbeerlijk is voor Mu.ZEE ten goede komt.
Mu.ZEE wenst
de groei van de economische welvaart van de regio mee te ondersteunen via een actief en gedifferentieerd programma en probeert via haar cultuurtoeristische doelstellingen mee te helpen aan de ontwikkeling van duurzaam kusttoerisme.  Mu.ZEE zoekt hiervoor actief naar verschillende samenwerkingverbanden zowel binnen als buiten de culturele sector.