Kunstmuseum aan zee Collecties van
de Vlaamse Gemeenschap
en
Stad Oostende

Exhibition

Transform the local, poetry must be made by all -

Over de internationale uitstraling van een collectie Belgische kunst

Wanneer krijgt een kunstcollectie het etiket ‘internationaal’? Hoe kan men met andere woorden vastleggen dat een kunstcollectie voldoende internationale uitstraling bezit, of toch alleen maar als nationaal wordt bestempeld? Of nog, welke criteria maken dat een kunstwerk internationaal ‘gekend’ is? Deze vragen vormen het uitgangspunt van Transform the local! Poetry must be made by all!*

Ze maken deel van een nog grotere groep vragen:

  • Wat is eigenlijk de definitie van ‘internationaal’ en betekent ‘nationaal’ dan automatisch ‘lokaal’? Zijn lokaal en internationaal (nog) tegengestelden, of zijn ze het in een superdiverse samenleving al lang niet meer?
  • Bepaalt kennis welke kunstwerken als internationaal worden bestempeld? En wie bepaalt dan welke kennis als maatstaf wordt gehanteerd?
  • Bepaalt de kunstwereld de inhoudelijke kwaliteit? Hoe wordt de intrinsieke waarde en als gevolg de ‘bekendheid’ van een kunstwerk verklaard?

Wat stellen we als werkwijze voor? We hebben vanuit het Mu.ZEE-team onszelf de opdracht gegeven om de collectie te gaan ‘waarderen’. Welke betekenis en waarde geven we aan een kunstwerk? Het gaat dan onder meer om het bepalen van de artistieke waarde, maar evengoed van de sociale en maatschappelijke waarde van kunstwerken. Er bestaan al verschillende goede systemen van waarderen, al mag worden gezegd dat ze vaak onzichtbaar blijven voor het museumpubliek, en het participatief aspect volgt maar al te vaak in de laatste fase van het traject, als de criteria en spelregels al lang zijn vastgelegd. Kunnen we een een principe van ‘radicale nuance’ in het waarderingstraject stoppen? Wie betrekken we allemaal bij het onderzoek, het waarderen en het tonen?

De collectiepresentatie Transform the local! Poetry must be made by all! mag als een laboratorium worden opgevat, als het verzamelen van sporen. Het waarderen van kunstwerken gebeurt namelijk vanuit een hedendaagse context, het is en blijft een momentopname. De volgende maanden zal de opstelling dan ook veranderingen ondergaan, in de eerste plaats door andere handen gaan en door verschillende ogen worden bekeken, op zoek naar relaties.

“Without privileging any art in particular, and not even western avant-garde, we may investigate art practices in their social and cultural settings, taking into account the peculiar contextual needs and expressions of regional artisitc productions and consumptions, and the local assertions of global concerns.” (Partha Mitter, Modern Global Art and Its Discontents)

*De titel verwijst naar de historische tentoonstelling Transform the world! Poetry must be made by all!, Moderna Museet, Stockholm, 1969.Overview past exhibitions »

20/10/2018 - 16/06/2019