Kunstmuseum aan zee Collecties van
de Vlaamse Gemeenschap
en
Stad Oostende

Het gebouw

Het Ensorhuis is uniek in zijn genre.  Wie op zoek gaat naar originele werken van James Ensor komt bedrogen uit: het museum is veeleer een uitnodiging, een reis naar de vroege 20e eeuw, naar de leefwereld van de Oostendse kunstenaar. Dit gebeurt op een suggestieve wijze via het openstellen van de ruimtes waar de kunstenaar heeft gewoond en gewerkt, aangekleed met authentiek meubilair, reproducties op ware grootte en kleine documentaire presentaties.  Ensor erfde het huis in de Vlaanderenstraat van zijn tante in 1917.  Hij bleef er wonen tot aan zijn dood in 1949.  Het huis is sinds 1956 in handen van Stad Oostende.  Sinds 2008 maakt het deel uit van Mu.ZEE en vormt samen met het Permekemuseum de satellietmusea.