Floris Jespers (overgenomen van het Museum St-Niklaas als tegenprestatie voor de tentoonstelling 'Tekeningen

-
lieu: MSK Oostende