Fotografische impressies uit Birma

-
lieu: MSK Oostende