Heli Mäki-Arvela - Laureate Europaprijs voor Schilderkunst 2000

-
lieu: MSK Oostende