Schenkingen van de 'Vrienden van de Stedelijke Musea Oostende vzw'.

-
Location: MSK Oostende