Jan van de Zee - Overname van het Fries Museum te Leeuwarden

-
lieu: MSK Oostende