Jan van de Zee - Overname van het Fries Museum te Leeuwarden

-
Location: MSK Oostende