Jan van de Zee - Overname van het Fries Museum te Leeuwarden

-
Locatie: MSK Oostende