Oscar Halle (n.a.v. het verschijnen van een monografie)

-
lieu: MSK Oostende