Oscar Halle (n.a.v. het verschijnen van een monografie)

-
Location: MSK Oostende