Oscar Halle (n.a.v. het verschijnen van een monografie)

-
Locatie: MSK Oostende