Kunstmuseum aan zee Collecties van
de Vlaamse Gemeenschap
en
Stad Oostende

Veranstaltungen

MARIE ENSOR: ONBEKEND IS ONBEMIND?´, voordracht door DR. HERWIG TODTS

MARIE ENSOR: ONBEKEND IS ONBEMIND?´, voordracht door DR. HERWIG TODTS in Mu.ZEE op donderdag 21 november om 19:00 uur.

Over het leven van Marie Ensor (1861 – 1945), James jongere zuster, is weinig geweten.

In zijn bijdrage in het boek ´A ma chère soeur´ licht Herwig Todts een tip(je) van de sluier op van wie James Ensors zuster was. Aan de hand van correspondentie, archieven en lokale en internationale bronnen schetst Herwig een beeld van Marie Ensor en de relatie met haar broer.

´A ma chère soeur´, een initiatief van de James Sidney Ensor vzw, bevat honderdvijfenvijftig niet eerder gepubliceerde postkaarten geschreven door James Ensor aan zijn zus Marie tijdens de periode 1918 - 1935.

Herwig Todts (Deurne 1958) is doctor in de Kunstwetenschappen (2013, Universiteit Gent). Herwig werkt sinds 1984 als wetenschappelijk onderzoeker/curator in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. Herwig leidt het Ensor Research Projectteam sedert 2013. Hij publiceerde onder andere James Ensor, Occasional Modernist. Ensor’s Artistic and Social Ideas and the Interpretation of his Art, Turnhout: Brepols, 2018.


Inschrijven verplicht via Johan.VanRoose@muzee.be

MARIE ENSOR: ONBEKEND IS ONBEMIND?´, voordracht door DR. HERWIG TODTS
21/11/2019, 19:00
Mu.zee