COLLECTIE

 

Collectie

Sinds zijn oprichting in 2008 beheert Mu.ZEE vzw de collecties van de provincie West-Vlaanderen, vandaag Vlaamse Gemeenschap en de stad Oostende. De ruim 8000 kunstwerken tellende museumcollectie geeft een overzicht van de Belgische beeldende kunst van 1830 tot op vandaag. Kunstenaars als James Ensor, Léon Spilliaert en Constant Permeke zijn goed vertegenwoordigd. Daarnaast zijn er belangrijke deelcollecties van interbellumkunstenaars, ensembles van kunstenaars werkzaam na Wereldoorlog II en vanaf de jaren 1980 en 1990. Dankzij een actief aankoop- en schenkingsbeleid kon Mu.ZEE een aantal kunstwerken van hedendaagse kunstenaars verwerven.
In collectiepresentaties en tentoonstellingen kan u kennismaken met een diversiteit aan werken uit de collectie. Via digitale collectieontsluiting brengen we kunstwerken tot bij u. Stap voor stap verschijnen selecties op deze webpagina. Via zoekfilters kan u grasduinen in onze museale collectie.
Een eerste selectie betreft de kunstwerken die we in een door de Vlaamse Overheid gesubsidieerd traject (2018-2019) hebben gewaardeerd. Binnen het collectiewaarderingstraject namen medewerkers van Mu.ZEE samen met verschillende partners uit het socioculturele veld een deel van de museale collectie onder de loep. Er werd nagedacht over het belang van de collectie en de manier waarop de verschillende kunstwerken waardevol zijn voor het museum. Door kunstwerken te waarderen, geven we betekenis en context aan de creaties. We verhogen de kennis over onze kunstwerken en we proberen tot nieuwe interpretaties en verbindingen te komen. We nodigen u uit om door deze selectie te navigeren.
Daarnaast stellen we u ook de resultaten van de inhaalbeweging digitale collectieregistratie voor. Ontdek de kunstwerken van James Ensor, Léon Spilliaert, Constant Permeke en tijdgenoten. Via een projectsubsidie van de Vlaamse Overheid kon Mu.ZEE gedurende één jaar de kunstwerken van de drie ‘Oostendse’ grootmeesters verdiepend registreren. Deze selectie laat u kennismaken met het Oostende van eind negentiende en begin twintigste eeuw en toont het belang van deze oeuvres in de collectie van Mu.ZEE.

Klik hier naar het online platform van de collectie van Mu.ZEE

 

Klik hier naar het online platform van Erfgoedinzicht.

Indien u graag meer wil weten over een aantal werken van James Ensor of onze collectie abstract modernisten dan kan u terecht op de thematische websites van de Vlaamse Kunstcollectie vzw, een overkoepelende organisatie voor beeldende kunstenmusea in Vlaanderen:

jamesensor.vlaamsekunstcollectie.be/nl

abstractmodernisme.vlaamsekunstcollectie.be/nl

 

 

BEELDBEHEER

Wil je een of meerdere afbeeldingen voor professioneel gebruik? 
Neem dan contact op via https://artinflanders.be/nl.  Mu.ZEE en het Permekemuseum zijn lid van het dienstenplatform Art in Flanders (voorheen Lukasweb).  Als onderdeel van meemoo biedt het een professionele omkadering op vlak van digitaal beheer en duurzame bewaring. Art in Flanders werkt voor en met Vlaamse kunst- en erfgoedcollecties en stimuleert hergebruik van het beeldmateriaal wereldwijd.

Voor illustraties bij artikels en programma’s van Belgische pers en media stelt Art in Flanders gratis hoge resolutiebestanden ter beschikking, mits de correcte vermelding (naam collectie), www.artinflanders.be, foto (naam fotograaf).  Contacteer info@artinflanders.be voor dringende vragen.
Of meld je aan op onze perspagina : klik hier.