COLLECTIE

 

Collectie

 Klik hier om de collectie van Mu.ZEE te bekijken 

Mu.ZEE biedt aan de hand van een museumcollectie bestaande uit 8000 kunstwerken een overzicht van de Belgische beeldende kunst van 1860 tot vandaag. Deze collectie bouwt voort op de collecties van de stad Oostende en de provincie West-Vlaanderen, vandaag Vlaamse Gemeenschap, die Mu.ZEE vzw beheert sinds 2008.
Kunstenaars als James Ensor, Léon Spilliaert en Constant Permeke zijn goed vertegenwoordigd. Daarnaast zijn er belangrijke deelcollecties van interbellumkunstenaars, ensembles van kunstenaars werkzaam na Wereldoorlog II en vanaf de jaren 1980 en 1990. Dankzij een actief aankoop- en schenkingsbeleid kon Mu.ZEE kunstwerken van hedendaagse kunstenaars verwerven.

In het museum kan je kennismaken met een steeds wisselende collectiepresentatie met een diversiteit aan werken. Grasduin hier online verder doorheen de kunstwerken. Stap voor stap verschijnen selecties op deze webpagina. 
Verder kan je er de resultaten van drie door Vlaanderen gesubsidieerde projecten doorzoeken:
Een selectie die volgt uit een collectiewaarderingstraject (2018-2019): een denkoefening over het belang van de collectie en de manier waarop de verschillende kunstwerken waardevol zijn voor het museum.
Door de inhaalbeweging digitale collectieregistratie (2020) staan de kunstwerken van James Ensor, Léon Spilliaert, Constant Permeke en tijdgenoten online. Deze laten je kennismaken met het Oostende van eind negentiende en begin twintigste eeuw en tonen het belang aan van deze oeuvres in de collectie van Mu.ZEE.
In een tweede inhaalbeweging (2022-2023) kwam de registratie van de kunstwerken op papier aan bod. Meer dan de helft van de collectie bestaat uit werken op papier, een deel hiervan is hier terug te vinden.

Ontdek onze collectie ook op: 

Klik hier naar het online platform van Erfgoedinzicht.

https://vlaamsekunstcollectie.be/collectie

https://vlaamsekunstcollectie.be/ontdek-de-collecties

https://vlaamsekunstcollectie.be/ontdek-de-collecties/james-ensor

https://vlaamsekunstcollectie.be/ontdek-de-collecties/abstract-modernisme

 

Topstukken

TOPSTUKKEN Mu.ZEE (update 24.12.2022)

 

Vervaardiger: Brusselmans, Jean
Titel: Strandgezicht met baadsters
Datering: 1935
Materiaal: olieverf, krijt en potlood op doek

 

Vervaardiger: De Keyser, Raoul
Titel: Linnen doos III (Freethiel)
Datering: 1967
Materiaal: acrylverf op doek, houten constructie

 

Vervaardiger: Ensor, James
Titel: Christus bedaart de storm
Datering: 1891
Materiaal: olieverf op doek

 

Vervaardiger: Ensor, James
Titel: Zelfportret met bloemenhoed
Datering: 1883
Materiaal: olieverf op doek

 

Vervaardiger: Geys, Jef
Titel: Aankleedpop man
Datering: 1966
Materiaal: vezelplaat (kast), triplex (kledingstukken), ijzer (bevestigingsstukken), lakverf

 

Vervaardiger: Geys, Jef
Titel: Aankleedpop vrouw
Datering: 1966
Materiaal: vezelplaat (kast), triplex (kledingstukken), ijzer (bevestigingsstukken), lakverf

 

Vervaardiger: Permeke, Constant
Titel: De Sjees
Datering: 1926
Materiaal: olieverf op doek

 

Vervaardiger: Permeke, Constant
Titel: Het afscheid
Datering: 1948
Materiaal: olieverf op doek

 

Vervaardiger: Raveel, Roger
Titel: Hommage à Giotto
Datering: 1956
Materiaal: olieverf op paneel

 

Vervaardiger: Spilliaert, Léon
Titel: Witte gewaden
Datering: 1912
Materiaal: zwart krijt, kleurkrijt en gouache op karton

 

Vervaardiger: Spilliaert, Léon
Titel: Duizeling
Datering: 1908
Materiaal: Oost-Indische inkt en kleurpotlood op papier

 

Vervaardiger: Spilliaert, Léon
Titel: De windstoot
Datering: 1904
Materiaal: Oost-Indische inkt, gouache en pastelkrijt op papier

 

Vervaardiger: Spilliaert, Léon
Titel: Zelfportret met spiegel
Datering: 1908Materiaal: Oost-Indische inkt, aquarel en pastelkrijt op papier

 

Vervaardiger: Van Anderlecht, Englebert
Titel: A Perte
Datering: 1959
Materiaal: olieverf op doek

 

Vervaardiger: Vantongerloo, Georges
Titel: Studie I, Brussel
Datering: 1920
Materiaal: caseïneverf op papier op karton

BEELDBEHEER

Wil je een of meerdere afbeeldingen voor professioneel gebruik? 
Neem dan contact op via https://artinflanders.be/nl.  Mu.ZEE en het Permekemuseum zijn lid van het dienstenplatform Art in Flanders (voorheen Lukasweb).  Als onderdeel van meemoo biedt het een professionele omkadering op vlak van digitaal beheer en duurzame bewaring. Art in Flanders werkt voor en met Vlaamse kunst- en erfgoedcollecties en stimuleert hergebruik van het beeldmateriaal wereldwijd.

Voor illustraties bij artikels en programma’s van Belgische pers en media stelt Art in Flanders gratis hoge resolutiebestanden ter beschikking, mits de correcte vermelding (naam collectie), www.artinflanders.be, foto (naam fotograaf).  Contacteer info@artinflanders.be voor dringende vragen.
Of meld je aan op onze perspagina : klik hier.

BRUIKLEENPROCEDURE

Mu.ZEE leent regelmatig werken uit aan musea in binnen- en buitenland voor tijdelijke tentoonstellingen. De bruikleennemer moet voldoen aan de normen die ICOM (International Council of Museums) aan museale instellingen stelt. Desgevraagd dient een ‘facility report’ te worden verstrekt.

De bruikleenaanvraag dient de volgende gegevens te bevatten:

- Naam en adres van bruikleenaanvrager
- Naam contactpersoon van bruikleenaanvrager (inclusief telefoon, mobiel, e-mail)
- Titel tentoonstelling en periode
- Plaats van de tentoonstelling
- Naam van de kunstenaar
- Titel van het kunstwerk
- Omschrijving van het concept van de tentoonstelling
- Indien reizende tentoonstelling, al bovenstaande informatie per instelling

De bruikleenaanvraag dient schriftelijk - uiterlijk 4 maanden voor aanvang van de bruikleen - te worden ingediend. U kan dit schrijven richten aan de directeur van Mu.ZEE: mevr. Dominique Savelkoul. Deze 4 maanden zijn noodzakelijk om een akkoord tot bruikleen te bekomen, het bruikleen zorgvuldig voor te bereiden en de werkzaamheden die daarvoor nodig zijn in te passen in de overige werkzaamheden van de afdeling collectie (behoud & beheer).

Bij het uitlenen van complexe of fragiele objecten kan Mu.ZEE ervoor kiezen het werk te laten begeleiden door een koerier en verpakkingseisen op te leggen. Alle kosten die gepaard gaan met een mogelijke bruikleen worden helaas in rekening gebracht bij de bruikleennemer. In het algemeen zijn dit een dossierkost, verpakking, transport, verzekering; maar eventuele extra’s naar presentatie, installatie en begeleiding van het kunstwerk. De bruikleenvoorwaarden en een indicatie van de kosten worden meegedeeld in de bruikleenovereenkomst.

Klik hier voor de algemene bruikleenvoorwaarden.

Mu.ZEE begrijpt dat een bruikleen om gegronde reden kan worden geannuleerd door de bruikleennemer, maar behoud zich het recht voor om de reeds gedane kosten door te rekenen aan de bruikleennemer. Annuleringen dienen schriftelijk gemeld te worden aan Mu.ZEE.

Bruikleencoördinator:
@: Jan(us) Boudewijns
T: +32 (0)59 56 45 81

ALGEMENE BRUIKLEENVOORWAARDEN

....