Bestuursorgaan

Leden bestuursorgaan
Bart Plasschaert           (voorzitter)
Sabine Friederichs           (ondervoorzitter)

André Baert
Jan De Bock
Ann Duflou
Tom Lamont
Jan Loones
Lisa Lust
Margot Neyskens

Onafhankelijke bestuurders
Inge Cornillie
Simon Van Damme
Lieven Van den Abeele
Dirk De Clippeleir
Luc Tayart de Borms

Waarnemers
Marina Laureys
Martine Meire
Annelies Storms

Extra leden Algemene Vergadering
Chokri Ben Chikha
An Fonteyne
Ingrid Denys
Eddy Scheldeman
Sonja Vanhee
Tom Cornelissen
Christian Veroughstraete