Privacy & cookie policy

Mu.ZEE vzw, met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Romestraat 11, vindt de bescherming van uw privacy erg belangrijk en streeft er dan ook naar om uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken.

De huidige Privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt door Mu.ZEE en het Permekemuseum. Deze laatste valt onder het beheer van Mu.ZEE. In deze Privacyverklaring legt Mu.ZEE uit welke informatie over u wordt verzameld, waarvoor het die informatie wil gebruiken en aan wie het deze informatie doorgeeft. Mu.ZEE kan te allen tijde het privacybeleid aanpassen door bv. juridische wijzigingen in het privacybeleid (extern), maar ook door veranderingen binnen de museumdiensten (intern). Mu.ZEE nodigt u uit om dit privacybeleid goed door te nemen. Tevens vindt u in deze Privacyverklaring terug welke rechten u heeft en hoe u ze kunt uitoefenen.

Voor alle vragen, opmerkingen en klachten kunt u terecht op het e-mailadres privacy@muzee.be

Waarop is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van Mu.ZEE en het Permekemuseum, hierna kortweg Mu.ZEE genoemd. U dient zich ervan bewust te zijn dat Mu.ZEE niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

Onder ‘alle diensten’ van Mu.ZEE en het Permekemuseum wordt verstaan:

de Mu.ZEE-diensten waarmee u in contact komt via de deelname aan wedstrijden, een bezoek van Mu.ZEE en/of het Permekemuseum, media-acties, publieksevents georganiseerd door Mu.ZEE of het Permekemuseum, alsook administratieve dienstverlening (sollicitaties, facturatie etc.)
alle onlinediensten van Mu.ZEE en het Permekemuseum, nl. de website, apps, internetdiensten aangeboden door Mu.ZEE en de toegang tot content (bv. perssite voor journalisten, wetenschappelijke site voor de professionelen, site voor workshops …)

De persoonlijke gegevens die Mu.ZEE verzamelt

Van wie verzamelen we gegevens?

Mu.ZEE verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie Mu.ZEE een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie heeft, gehad heeft of in de toekomst wenst te hebben.

Het verzamelen en verwerken van gegevens

Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaat Mu.ZEE ‘elke verwerking van persoonsgegevens’. Verwerking refereert aan het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of vernietigen. Mu.ZEE moet steeds de wettelijke vereiste toestemming van de (museum)bezoeker hebben voor het verwerken van de persoonsgegevens. De gegevens worden enerzijds op een beveiligde server van Mu.ZEE en anderzijds op fysieke locaties bewaard. Mu.ZEE beschikt over een procedure die in voege treedt bij (een) eventuele datalek(ken).

Hoe verzamelt Mu.ZEE de gegevens?

Persoonlijke gegevens door u meegedeeld

Om van bepaalde museumdiensten gebruik te kunnen maken, zal u aan Mu.ZEE een aantal persoonlijke gegevens doorgeven, zoals een e-mailadres, naam, geboortedatum, gender, adres en woonplaats. Er kan ook bijkomende info gevraagd worden, zoals interesses of de samenstelling van uw gezin, om Mu.ZEE te helpen meer aangepaste diensten te leveren.

Uw gegevens worden eveneens bewaard wanneer u met Mu.ZEE in contact treedt via telefoon, mail, een fysiek bezoek aan het museum …

Persoonlijke gegevens die Mu.ZEE verzamelt door uw gebruik van de Mu.ZEE-onlinediensten

Dit zijn:

Logbestandsgegevens, zoals een IP-adres, geopende pagina’s, muisklikken, de datum en tijd van uw bezoek, uw browser … Deze gegevens laten toe de bezoeker te herkennen en kunnen Mu.ZEE vertellen hoe de bezoeker de museumdiensten gebruikt. (bv. welke tentoonstellingen heeft u aangeklikt, welke events interesseren u, heeft u alleen aangeklikt of ook heeft u alles gelezen, hoe bent u op de website terechtgekomen …)

Apparaatgegevens, zoals een IP-adres, het merk, type en besturingssysteem van uw toestel. Indien relevant kan Mu.ZEE ook een ruwe indicatie van uw locatie kennen.

Mu.ZEE maakt gebruik van cookies en Google Analytics

Cookies
De Mu.ZEE-website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat gebruikers alle functionaliteiten van de website kunnen ervaren en om het bezoekersgedrag te meten. Deze cookies worden niet gebruikt om uw surfgedrag op anders websites te volgen. Bovendien zijn die cookies nodig voor een goede werking van de website. Wilt u toch geen cookies gebruiken, dan kunt u dit verhinderen via een instelling in uw internetbrowser. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie.

Dit zijn onze standaard cookies:
Functionele cookies
• allowCookiesAnalytics: 30 dagen
• allowCookiesSocial: 30 dagen
• allowCookies: 30 dagen
• PHPSESSID: eindigt wanneer gesloten

Analytische cookies
• _ga_: 1 jaar
• _gid: 24 uur
• _gat: 1 minuut
• _gat_UA-[id]: 1 minuut 
• _grecaptcha: 1 jaar

Social cookies
Voor YouTube-cookies (CONSENT, PREF, SOCS, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC), zonder specifieke cookie-inhoud, zijn hier typische duurwaarden:
• CONSENT: 20 jaar
• PREF: 8 maanden
• SOCS: eindigt wanneer gesloten
• VISITOR_INFO1_LIVE: 6 maanden
• YSC: eindigt wanneer gesloten

Google Analytics

Via de Mu.ZEE-website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Mu.ZEE gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Mu.ZEE heeft hier geen invloed op. Mu.ZEE heeft Google niet toegestaan de verkregen analyticsinformatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield Principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Persoonlijke gegevens aangeleverd door derden

Indien u gebruik maakt van sociale netwerkfuncties, die aanwezig zijn op onze onlinediensten, geeft u toestemming aan de sociale netwerksite om bepaalde duidelijke vernoemde gegevens met Mu.ZEE te delen. Doorgaans gaat het om standaardgegevens zoals naam, adres postcode, geboortedatum ... Mu.ZEE kan dit toevoegen aan de reeds bestaande gegevens.

Het kan ook gaan om bepaalde gegevens met betrekking tot het gedrag van de museumbezoeker op de sociale netwerksite, zoals bv. likes. Mu.ZEE kan alleen maar over de gegevens beschikken die de bezoeker zelf deelt en voor zover de persoonlijke instellingen dit toelaten. Indien de museumbezoeker dit niet wenst, dan moet hij/zij de instellingen op de sociale netwerksites aanpassen.

Mu.ZEE kan ook informatie verzamelen uit andere betrouwbare bronnen, bv. door een samenwerking met een mediapartner, zowel online als offline. Mu.ZEE zal die informatie enkel verzamelen indien de gegevens door de derde partij op een rechtmatige manier werden verzameld en deze partij ze ook op een rechtmatige manier met Mu.ZEE deelt.

Voordeelpassen

Mu.ZEE heeft samenwerkingen lopen met verschillende voordeelpassen: de Museumpas, vanaf juni 2018, UiTPAS, etc.  De persoonsgegevens worden ingelezen in Mu.ZEE, maar niet bewaard in Mu.ZEE. De aanbieder bewaart deze persoonsgegevens.

Persoonlijke gegevens van minderjarigen

Mu.ZEE heeft een dynamische kinder- en jongerenwerking. Het museum voert evenwel een strikt beleid rond het verzamelen van persoonlijke gegevens van minderjarigen.

Mu.ZEE verzamelt enkel gegevens in het kader van deze educatieve werking. Onder ‘educatieve werking’ wordt verstaan: workshops, ateliers, familieactiviteiten, woensdagnamiddagactiviteiten, vakantiekampjes … In principe laten de ouders persoonsgegevens achter: zowel hun persoonsgegevens als de gegevens van hun kind(eren). Indien Mu.ZEE vaststelt dat een kind zich inschrijft voor de deelname aan een jongerenactiviteit, zal Mu.ZEE steeds de ouders verwittigen per e-mail/per post. De ouders moeten hun akkoord geven. Zonder akkoord worden de gegevens verwijderd.

Telkens als de kinderen/jongeren persoonsgegevens verstrekken, zal Mu.ZEE ze behandelen in overeenstemming met het privacybeleid van Mu.ZEE en met de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens. Mu.ZEE kan de toegang tot de Mu.ZEE-site, sociale media en/of de Mu.ZEE-applicatie (of delen daarvan) ontzeggen, tijdelijk of definitief, indien Mu.ZEE vaststelt dat valse gegevens of gegevens van derden zonder toestemming werden gebruikt. Indien de jongere merkt dat een derde zijn gegevens heeft gebruikt of dat iemand zijn identiteit heeft overgenomen, dan moet dit gemeld worden aan privacy@muzee.be. Mu.ZEE zal steeds vragen om de identiteit te bewijzen.

Indien de jongere berichtjes, items, reacties op content, opgeladen foto’s en videocontent met een gegronde reden als ongepast wil aanmerken, dan moet hij zich richten tot privacy@muzee.be. Gegronde redenen kunnen zijn: vuile woorden, pesterijen, ik voel me hierdoor gepest, racisme, bevat persoonlijke gegevens, iets anders.

Mu.ZEE verzamelt de gegevens van kinderen en jongeren om in contact te treden, om de producten of diensten te kunnen leveren die gevraagd zijn of waarvoor is geregistreerd, om te informeren over het eigen productenaanbod, om het eigen producten- en dienstenaanbod te personaliseren en voor redactionele doeleinden. De jongere kan zich te allen tijde uitschrijven uit elke elektronische communicatie.

Sommige diensten worden in samenwerking met een andere onderneming aangeboden en dragen beide merken (zoals o.m. n.a.v. het opzetten van een gezamenlijk event, een gezamenlijke wedstrijd of het aanbieden van gezamenlijke inhoud). Wanneer de jongere zich aanmeldt voor of gebruik maakt van dergelijke services via de Mu.ZEE-site en/of -applicatie, kan Mu.ZEE de persoonsgegevens, die in het kader van deze gezamenlijke serviceverlening zijn verzameld, doorspelen naar de andere onderneming, die de jongere in geval van verwerking van de persoonsgegevens op de hoogte zal stellen van alle doeleinden die ze bij het gebruik ervan beoogt.

 

Waarom verzamelt Mu.ZEE gegevens?

Mu.ZEE verzamelt persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

Dienstverlening en onderhouden van de relatie met de museumbezoeker

Mu.ZEE verzamelt gegevens om de gevraagde diensten te kunnen leveren:

* informeren over tentoonstellingen, workshops, museumactiviteiten, lezingen, kinderateliers, muziekoptredens, vernissages, persvoorstellingen, performances, algemene promotie, museumshopacties, nieuwe publicaties …

*uitnodigen op tentoonstellingen en allerlei soorten activiteiten verbonden aan Mu.ZEE en het Permekemuseum

Direct marketing

Mits uw goedkeuring verzamelt Mu.ZEE uw gegevens met het oog op het versturen van nieuwsbrieven, info m.b.t. activiteiten of nieuws m.b.t. Mu.ZEE en/of het Permekemuseum.

Financiële administratie

Mu.ZEE verwerkt persoonsgegevens teneinde de boekhouding en administratie van Mu.ZEE correct te kunnen uitvoeren.

Rekruteringsdoeleinden

Mu.ZEE verzamelt persoonsgegevens met het oog op het aanwerven van nieuwe personeelsleden. Dit gebeurt in onderling overleg.

Beveiliging

Wanneer de museumbezoeker Mu.ZEE en/of het Permekemuseum bezoekt dan wordt dit gefilmd. Deze opnames dienen ter beveiliging van beide musea. Het is een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te verwerken in het kader van de beveiliging van onze infrastructuur, de personeelsleden en de bezoekers.

Delen van de gegevens

Mu.ZEE zal geen persoonlijke gegevens doorgeven of verkopen aan derden. Een uitzondering is wanneer Mu.ZEE juridisch verplicht wordt de gegevens door te geven.

Leveranciers

Mu.ZEE doet een beroep op een aantal onafhankelijke dienstverleners, zoals voor het aanleveren van een aantal infrastructuur- of IT-diensten, het uitvoeren van betalingstransacties, het uitvoeren van enquêtes … Het is dan ook mogelijk dat deze bedrijven in het kader van de opdracht gekregen van Mu.ZEE toegang krijgen tot bepaalde gegevens en informatie. Mu.ZEE laat dit enkel toe in de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun opdracht en dat deze bedrijven de nodige garanties bieden ten aanzien van de toegang en het eventuele gebruik van deze gegevens en informatie.

Sociale media

Sommige Mu.ZEE-onlinediensten hebben socialemediaknoppen van socialenetwerkplatformen zoals Instagram, Twitter en Facebook. Hierdoor kan de museumbezoeker informatie delen. Deze knoppen worden niet beheerd door Mu.ZEE, maar door de sociale netwerken zelf. Bijgevolg heeft Mu.ZEE geen controle op de toepassingen die deze bedrijven met deze knoppen maken en is het Mu.ZEE-privacybeleid hier niet van toepassing. Elk sociaal netwerk heeft een eigen privacybeleid dat de museumbezoeker kan raadplegen.

#muzee – algemene voorwaarden

We zijn fans van jouw Mu.ZEE-foto’s op sociale media en het kan dat we je vragen om die foto's/video's te delen op onze eigen kanalen. Het kanaal waar we de foto's dan zullen publiceren, zal vooral de website van Mu.ZEE zijn (muzee.be), maar het zou ook kunnen gaan om de nieuwsbrief van Mu.ZEE of onze eigen sociale mediakanalen.

Door ons verzoek te beantwoorden met de hashtag #muzee en ons te taggen met @mu.zee, geef je:
Mu.ZEE de toelating om je foto te gebruiken voor zijn marketing en/of reclame, waaronder de galerij op de website (muzee.be), nieuwsbrieven, sociale media, e-mails en andere klantcommunicatie, en overige marketinginitiatieven
Mu.ZEE de toelating om je foto te gebruiken tot je die toelating herroept

Je krijgt dan:
Gratis publiciteit op onze kanalen en onze website (muzee.be)
Alle credits voor je eigen foto: je socialemediakanaal zal worden gelinkt en/of je naam zal worden vermeld
De mogelijkheid om de door jou verleende toelating op elk moment te herroepen
Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verleen je Mu.ZEE een niet-exclusieve, royaltyvrije en wereldwijde licentie om je foto te gebruiken en te delen voor marketing- en/of reclamedoeleinden, met inbegrip van het recht om je foto's te reproduceren, distribueren, veranderen en bewerken. Je erkent en garandeert dat je de rechten op het ingediende materiaal in handen hebt, en dat je de toestemming hebt van alle personen die op de foto's staan. De foto zal op elk moment jouw eigendom blijven en de verleende toelating kan worden ingetrokken.

Herroeping van toelating

Als je je toelating wilt herroepen, stuur je ons een e-mail naar pers@muzee.be; we zullen je foto dan binnen 14 dagen verwijderen uit onze digitale kanalen. Als we je foto hebben gebruikt in onze nieuwsbrief en/of ons magazine, kan de foto niet worden verwijderd, maar we zullen hem dan later niet meer opnieuw gebruiken.

We kijken ernaar uit om jouw foto's en jouw passie voor Mu.ZEE te delen.

Autoriteiten

Mu.ZEE kan verplicht worden persoonsgegevens te delen of door te geven aan de autoriteiten. Dit kan bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek of beslissing, om fraude of beveiligingsproblemen te detecteren en op te lossen, om te voldoen aan de wet of om de rechten van Mu.ZEE te beschermen.

Beveiliging van de gegevens

Mu.ZEE heeft de nodige stappen ondernomen om zowel de digitale als de fysiek bewaarde persoonsgegevens veilig, correct en up-to-date te houden.

Bewaartermijn van de gegevens

De persoonsgegevens worden niet langer dan nodig bijgehouden voor de uitoefening van de Mu.ZEE-activiteiten en het verlenen van onze diensten. Een wettelijke verplichting kan Mu.ZEE verplichten uw persoonsgegevens langer te bewaren.

Wat zijn de rechten van de bezoeker en hoe kunnen ze uitgeoefend worden?

Recht op toegang tot de persoonsgegevens

Mu.ZEE biedt alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien van de persoonlijke gegevens.

De bezoeker heeft recht op antwoord op de volgende vragen:

* Verwerkt Mu.ZEE mijn persoonsgegevens?

* Waarvoor zijn de persoonsgegevens verwerkt?

* Welke categorieën van persoonsgegevens bestaan er?

* Met welke categorieën van derden deelt Mu.ZEE de persoonsgegevens?

* Wat is de oorsprong van de verwerkte gegevens?

* Waarom verwerkt Mu.ZEE bepaalde persoonsgegevens automatisch?

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt de bezoeker de mogelijkheid om zijn/haar gegevens aan te passen of om uit te schrijven.

Recht op verzet tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing

De museumbezoeker heeft op elk moment het recht op verzet tegen de verwerking van zijn/haar gegevens voor directmarketingdoeleinden.

Recht op verbetering en verwijdering

Foutieve, verouderde of ongepaste persoonsgegevens kunnen op vraag altijd aangepast of verwijderd worden.

Recht ‘om vergeten te worden’

De bezoeker heeft op elk moment het recht zijn persoonsgegevens uit de bestanden van Mu.ZEE te laten halen.

Wanneer de bezoeker zijn/haar rechten uitoefent, vraagt Mu.ZEE zo specifiek mogelijk te zijn, zodat de vraag correct behandeld kan worden. Mu.ZEE moet de identiteit kunnen verifiëren om de rechten van de bezoeker te kunnen uitoefenen en te vermijden dat een derde partij op fraudeleuze manier deze rechten zou toe-eigenen.

Contact: privacy@muzee.be

Recht om klacht in te dienen

De museumbezoeker heeft het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

T +32 (0)2 274 48 00
F +32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact opnemen met ons:

Mu.ZEE – Kunstmuseum aan zee
Romestraat 11 – 8400 Oostende
tel. +32 (0)59 50 81 18
e-mail: privacy@muzee.be