[Lino-engraving plate for an untitled composition] , 1921

1921 is het beginjaar van Servranckx’ zogenaamd “constructivistische” of geometrisch-abstracte periode. Vanaf dit jaar, tot ongeveer 1924 werkte de kunstenaar in het teken van de kunststroming de “Zuivere Beelding”. In december 1922 beslist Servranckx zijn medewerking te verlenen aan het avant-gardistische kunsttijdschrift Het Overzicht, uitgegeven onder directie van Jozef Peeters en Michel Seuphor. Vervolgens sierde een linogravure van de kunstenaar het vijftiende nummer van het tijdschrift, namelijk de uitgave van maart-april 1923. Die linogravure is gemaakt aan de hand van de [linoleum/koperen] drukplaat (1921) die zich bevindt in de collectie van Mu.ZEE. Tevens gaat het ook om de eerste gepubliceerde afbeelding van Servranckx, wat het een niet onbelangrijk moment maakt in zijn carrière. In de drukplaat [graveerde] de kunstenaar een aantal cilindervolumes op een geometrische achtergrond. De volumes doen denken aan mechanische objecten. De interesse van de kunstscène voor de industrie is kenmerkend voor de toenmalige tijdsgeest. In de naoorlogse maatschappij zagen mensen zoals Servranckx heil in de steeds dominanter wordende technologische ontwikkelingen, wat zich vervolgens ook uitte in de constructivistische kunst die geproduceerd werd op dat moment.
Vervaardiger Servranckx, Victor
Titel [Lino-engraving plate for an untitled composition]
Datering 1921

Standplaats In depot

Objectnaam drukplaat
Materiaalbeschrijving linoleumplaat
Afmetingen 20 x 23.5 cm (hxb)
Opschrift signatuur linksboven (spiegelbeeld) SERVRANCKX, datering linksboven (spiegelbeeld) 1921

Collectie Collectie Mu.ZEE
Verwerving schenking Jozef Gijsbrechts, 2012
Objectnummer MZ000130
pURI http://muzee.be/collection/work/id/MZ000130