Beaufort 03

-
Locatie: Mu.ZEE

HERINNERINGEN
Kunstenaars aan de Belgische kust van 1830 tot 1958

 

Beaufort03 vertelt het verhaal van 30 kunstenaars die hebben gespeeld met de themata van geschiedenis en erfgoed aan de Belgische kust. Vele kustbezoekers echter zijn minder vertrouwd met de rijkdom van deze kustgeschiedenis en dit erfgoed. Vandaar dat in Mu.ZEE, het kunstmuseum aan zee te Oostende Beaufort Inside dieper op deze aspecten wordt ingegaan. De tentoonstelling die de titel meekreeg HERINNERINGEN. Kunstenaars aan de Belgische kust van 1830 tot 1958 vormt dan ook het vertrekpunt in de verkenning van Beaufort Outside in de kustgemeenten.  Een uitnodiging aan iedereen die optimaal van Beaufort03 wil genieten!

Beaufort Inside is een intrigerende ontdekkingstocht naar ‘de plaats’ van de kunst aan de kust, met een focus op de periode 1830 tot 1958. 1830 als synoniem voor het ontstaan van België, 1958 in het geheugen gegrift door Expo ’58 en het openstellen van de autostrade naar de kust!

Beaufort Inside biedt een unieke kijk op kunst en kust. Het hoeft geen betoog, de zee lokt al eeuwenlang kunstenaars in haar netten. De periode 1830-1958 is daarenboven een tijdsbestek waarin zich op sociaal-maatschappelijk, economisch en cultureel vlak heel wat roerde. Een voorbeeld?
Een ingrijpende gebeurtenis als WO I gaf aanleiding tot het ontstaan van frontkunstenaars, tijdens de vier jaar durende stellingenoorlog ontwikkelde zich toen een alternatief artistiek circuit.
En de kusttram, eind 19de eeuw, ligt aan de basis van een sociaal-economisch reveille zonder weerga. De kust wordt letterlijk toegankelijk gemaakt en gaandeweg ontdekten kunstenaars, schrijvers en architecten de kust. Paul Delvaux, René Magritte, Emile Verhaeren, Octave Van Rysselberghe..., ze lieten allen een onuitwisbare indruk van de zee na. Ook de kunstwerken an sich ontbreken niet op het appel. Werk van Théo Van Rysselberghe, James Ensor, Paul Delvaux, Achiel Van Sassenbrouck, Alfons Blomme…  en ook een selectie kunstwerken van een aantal Beaufort03-kunstenaars.

Beaufort Inside verdiept zich in dit rijke verleden. Voor elke kustgemeente wordt een beeldende, architecturale en literaire lijn uitgetekend. Via uitgebreid archiefmateriaal worden een of meerdere aspecten per gemeente toegelicht. Beaufort Inside is een unieke verkenning van de kust vroeger en nu waarbij kust en kunst als bij symbiose volledig in elkaar opgaan!