Beaufort Buiten De Grenzen

-
Locatie: Mu.ZEE

Decor voor verkenning en vernieuwing

Twaalf jaar zijn verstreken sinds de eerste editie van Beaufort, triënnale voor hedendaagse kunst aan de Belgische kust, plaatsvond. De hoogste tijd om het concept voor deze vijfde editie te herdenken en te vernieuwen. Niets in onze omgeving is statisch, zo ook de denkbeelden over kunst en kunst in de publieke ruimte. In 2003 geïnitieerd vanuit de idee om hedendaagse beeldende kunst naar de mensen te brengen, ambieert deze editie een meer artistieke focus waarbij de wens aanwezig is om buiten de grenzen van de tentoonstelling en haar tijdelijkheid te treden.

Inspiratie voor deze editie vormt de vermaarde tentoonstelling 'Sonsbeek buiten de perken' uit 1971. Deze expositie brak met de klassieke beeldententoonstelling, kenmerkend juist voor de vorige edities, en presenteerde de nieuwste tendensen en paden in de hedendaagse sculptuur. Land art, minimal art en conceptuele kunst speelden hierbij een prominente rol. Een uitdagend tentoonstellingsconcept zorgde ervoor dat de kunst tot ver buiten het park, de stad en de provincie getoond werd. De tentoonstelling stelde de manier waarop het kunstwerk functioneerde in de omgeving waarin het gezet werd ter discussie.

Vierenveertig jaar na dato blijft deze discussie nog steeds actueel. Buiten de Grenzen overdenkt haar eigen bestaan als triënnale en wendt dezelfde problematiek aan. Het gaat de confrontatie aan met de biotoop van het kustlandschap. Hoe presenteer je kunst in de publieke ruimte? Hoe ga je met die ruimte om en hoe verhoudt het zich met kunst? Hoe formuleer je als kunstenaar voorstellen buiten de muren van een museum, of een kunstinstelling? De Belgische kust is meer dan enkel zee, strand en duinen. Buiten de Grenzen tracht de publieke ruimte in al zijn diversiteit en facetten te verkennen waarbij natuur meer dan ooit een vooraanstaande rol speelt.

Buiten de Grenzen presenteert een groepstentoonstelling met meer dan 30 kunstenaars en concentreert zich op drie provinciale natuur- en erfgoedlocaties langs de kust: Het Zwin Natuurcentrum, Raversyde en het bezoekerscentrum De Nachtegaal. Het concentreren van de verschillende kunstenaarsprojecten op deze drie plekken markeert een nadrukkelijke kentering in het initiële concept van de triënnale.  

Het realiseren van een solotentoonstelling langs de 67 kilometer lange kustlijn met projecten in al de tien kustgemeenten geeft eveneens blijk van een nieuwe koers en toont een zekere vorm van bravoure.

Initiatiefnemer voor deze vijfde editie is de Provincie West-Vlaanderen die samen met de tien kustgemeenten deze vernieuwde artistieke opzet ondersteunt en mee helpt realiseren. Inhoudelijk vormgegeven door de vier curatoren Lorenzo Benedetti (de Appel, Amsterdam), Patrick Ronse (Be-Part, Waregem), Hilde Teerlinck (freelance curator, Bourges) en Phillip Van den Bossche (Mu.ZEE, Oostende), is deze editie meer dan ooit decor voor verkenning en vernieuwing. Buiten de Grenzen niet voor niets.