BEELDBEHEER

Wil je een of meerdere afbeeldingen voor professioneel gebruik? 
Neem dan contact op via https://artinflanders.be/nl.  Mu.ZEE en het Permekemuseum zijn lid van het dienstenplatform Art in Flanders (voorheen Lukasweb).  Als onderdeel van meemoo biedt het een professionele omkadering op vlak van digitaal beheer en duurzame bewaring. Art in Flanders werkt voor en met Vlaamse kunst- en erfgoedcollecties en stimuleert hergebruik van het beeldmateriaal wereldwijd.

Voor illustraties bij artikels en programma’s van Belgische pers en media stelt Art in Flanders gratis hoge resolutiebestanden ter beschikking, mits de correcte vermelding (naam collectie), www.artinflanders.be, foto (naam fotograaf).  Contacteer info@artinflanders.be voor dringende vragen.
Of meld je aan op onze perspagina : klik hier.