Cinema Joostens - Episode I

-
Locatie: Mu.ZEE

Een tentoonstelling in twee episodes over het oeuvre en universum van Paul Joostens.                                                                      

Episode I : 1 maart – 15 juni 2014
Episode II : 28 juni – 14 september 2014

Cinema Joostens onderzoekt in twee episodes het oeuvre en het universum van de Antwerpse avant-garde kunstenaar Paul Joostens (1889-1960). In de eerste episode van Cinema Joostens staan zijn tekeningen en schilderijen centraal, in het tweede deel de collages en assemblages. Het universum van Paul Joostens ontvouwt zich als een compositie met verrassende facetten: hij kon zich aanvankelijk vinden in het kubisme en het dadaïsme, maar ontwikkelde in de jaren 1920 een geheel eigen stijl, die dicht stond bij deze van de Vlaamse Primitieven. De titel Cinema Joostens verwijst naar zijn passie voor films en filmsterren.

De teksten, tekeningen, schilderijen, collages en assemblages van Paul Joostens werden voor het eerst in bijna een kwarteeuw verzameld, onderzocht en waar nodig opnieuw gedateerd. Het resultaat is een overzichtstentoonstelling met talrijke nieuwe inzichten en ontdekkingen. De curators hebben ook uniek filmmateriaal en een groot aantal nooit eerder tentoongestelde werken uit privécollecties uit binnen- en buitenland weten samen te brengen.

 

Cinema Joostens wordt begeleid door een tweeledige catalogus die in woord en beeld de neerslag vormt van nieuw kunstwetenschappelijk onderzoek naar het oeuvre en de beweegredenen van Paul Joostens. Het eerste deel verschijnt op 1 maart, het tweede deel op 28 juni. Deel één bevat divers en vaak ongepubliceerd fotomateriaal, maar ook meer dan 400 illustraties van tekeningen, schilderijen, collages en assemblages. Deel twee belicht dan weer het oeuvre van Paul Joostens in relatie tot onder andere cinema, filosofie en psychoanalyse, en omvat eveneens onbekende teksten van zijn hand.