Comitee Mu.ZEE 2.0 stelt voor : Enter #4 Saddie Choua - The Chouas

-
Locatie: Mu.ZEE

Het oeuvre van Saddie Choua overstijgt het niveau van een gewone film of documentaire: zij creëert een gefragmenteerd parcours waarbij de grens tussen fictie en non fictie zeer broos is. Via deze meta-documentaire ingrepen en een verhaalprocedure in fragmenten, wil zij het kritisch bewustzijn van de bezoeker aanwakkeren.

Een oude foto van de vader van Saddie Choua en zijn vier broers lag aan de basis van het werk The Chouas – A Work in Progress.  Drie onder hen emigreerden, een keerde terug, twee broers  bleven in Marokko.
The Chouas – A Work in Progress is een niet-eindigend levenswerk in episodes, een kunstwerk waarin de vervreemding bij de  migrantenfamilies in  Europa, de zelfportreten van de Diaspora, de Geschiedenis, de schimmen van het thuisland worden onderzocht in verschillende verhaallijnen en communicatiemiddelen. Het refereert o.a. aan  soapseries en andere populaire formats. 

Doch, de uitdaging ligt in het tonen van ‘situaties’ die de structuren zichtbaar maken achter de beelden die wij ons eigen maken en reproduceren.  In ‘ The Chouas’ is het medium niet alleen een communicatiemiddel, maar het medium is ook de boodschap. 

# Episode 3 I swear by God Almighty, I say the truth and nothing but the truth
In De Chouas #Episode3 keert Saddie Choua terug naar de ruïnes van haar grootvaders huis in Kebdana, in de Rif regio.  Hij was er “kaïd”, een gezaghebbend persoon en de ruïnes belichamen de familiegeschiedenis.  Er waren ogenschijnlijk 12 getuigenissen nodig om te bewijzen dat het huis ooit toebehoorde aan de Choua familie. 

De Chouas #Episode3 verhaalt de zoektocht naar deze getuigenissen en de nieuwe verhalen die hieruit voortvloeien, het gaat ook over de symbolische betekenis van deze zoektocht, alsook over de zoektocht naar de geschiedenis van de streek van de Rif.  Zitten we vast in stereotype beelden, omdat we de waarheid niet vertellen? Houdt de reproductie van stereotypes de heersende krachten in stand?   Wanneer Saddie Choua begrippen als oorsprong, identiteit en wortels in vraag stelt, wordt vreemd genoeg haar zoektocht een ontdekking (van beelden) van de toekomst. 

De uitdaging zit hem niet zozeer in de presentaties van een specifieke familie  in het kader van migratie, maar wel in het creëren van een situatie waar de toeschouwer de complexe mechanismen van film en amusement ( soapseries, documentaires,…) ontdekt met de bedoeling de ware natuur van het menselijk bestaan te ervaren. 

The Chouas - A Work in Progress is geen reality show of een soap over familiezaken met sappige verhalen rond cultuur- of religieconflicten, bijgeloof etc.  Het is veeleer een context, een omgeving    waar ik, de dochter van een van de Chouas, probeer de taal van de migrant zelf te vinden en te herstellen.  In de traditie van Frantz Fanon, een existentiële humanistische denker gekend voor zijn radicale standpunten over dekolonisatie en de psychopathologie van de kolonisatie, ben ik mij bewust dat migranten helemaal geen controle meer hebben over ‘hun beelden’.  De beelden van de migranten zoals wij ze zien in de media zijn niet hun beelden.  Deze beelden veroorzaken een valse perceptie van ‘de andere’, die leidt tot afstand en vervreemding. Het is mijn bedoeling een context te creëren waar beelden, geluid en ruimten breken met de taal van de hedendaagse media, met een opgewonden fascinatie naar exotisme of erger, de pseudo-reality show waar het schijnbare alledaagse leven wordt gesuggereerd.

 

Zoals Guy Debord, filosoof, schrijver en filmaker gelijk welke methode bepleitte om een of meerdere individuen aan te zetten op een kritische manier hun alledaagse leven te analyseren  en de echte verlangens te  ontdekken en nastreven, wil ik dit eindeloze levenswerk op deze basisprincipes  baseren, verzakend aan de wreedheden van “ la société du spectacle” (1967, Guy Dubord)

The Chouas is een levenswerk, voortdurend in ontwikkeling, juist zoals het leven zelf.  Zo nu en dan komt er een aflevering uit voort!  Naast De Chouas #Episode3, zijn er ook fragmenten te zien uit #Episode1.