De bode van Ensor: August Van Yper

-
Locatie: Ensorhuis

Vanaf 1december is August van Yper te gast in het Ensorhuis en doet er zijn uitzonderlijk verhaal uit de doeken. August Van Yper, of kortweg Guustje genoemd, was jarenlang de trouwe huisknecht van James Ensor. Hij kwam vanaf 1915 in dienst van ‘menère’ samen met zijn levensgezellin Ernestine Mollet.  Na de dood van Ensor in 1949 mochten ze in het huis in  de Vlaanderenstraat blijven wonen; ook toen de Vrienden van Ensor en later Stad Oostende het huis hadden gekocht om er een museum van te maken. In al die jaren tot aan zijn dood in 1963, verwelkomde Guustje in hoogsteigen persoon de bezoekers en leidde hen rond.  
De Oostendse fotograaf Maurice Anthony maakte tientallen foto’s van Ensor met zijn kamerbediende: beroemd is de foto waarop de imposante James Ensor staat afgebeeld op een van zijn ochtendwandelingen in Oostende in gezelschap van August van Yper.
Het verhaal van de man die een bijna devote eerbied had voor zijn meester en al zijn geheimen kende, komt nu tot leven via een overvloed aan foto- en archiefmateriaal.