Een onvoltooide symfonie. Meerstemmigheid in de collectie.

-
Brusselmans, Jean_Strandgezicht met baadsters
 

In november 2018 startte Mu.ZEE met een collectiewaarderingstraject. Medewerkers van Mu.ZEE namen samen met verschillende partners uit het socio-culturele veld een deel van de museale collectie onder de loep. Er werd nagedacht over het belang van de collectie en de manier waarop de verschillende kunstwerken waardevol zijn voor het museum. In het najaar van 2019 blikt Mu.ZEE terug op dit participatieve project. De behaalde resultaten worden gepresenteerd in een tentoonstelling die een schitterende inkijk biedt in de museumwerking en -verzameling, samen met heel wat nieuwe vraagstukken en denkpistes die het publiek mee op sleeptouw nemen doorheen de geschiedenis en de toekomst van Mu.ZEE.

Wat betekent het om een collectie te waarderen? Welke criteria hanteren we tijdens zo’n waarderingstraject? Wat weten we en hoe gaan we nu verder? Het theoretisch kader van het waarderingsproject is bepaald door de missie en visie van het museum. Als museum voor moderne en hedendaagse kunst in België hebben we een maatschappelijke functie te vervullen. Door onze kunstwerken te waarderen, geven we betekenis en context aan de creaties. We verhogen de kennis over onze kunstwerken en we proberen tot nieuwe interpretaties en verbindingen te komen die we via tentoonstellingen en digitale collectieontsluiting aan bezoekers kunnen presenteren.

Onze waardering voerden we uit met enerzijds een intern waarderingsteam en anderzijds met een externe klankbordgroep uit het brede netwerk van Mu.ZEE. De participatieve aanpak die we hanteerden in dit pilootproject willen we graag met u delen en u vooral uitnodigen om ons te helpen zelf een waardering van een kunstwerk of een ensemble te maken. Want waarderen doe je nooit alleen…