Een stuk van ons

-
Locatie: Mu.ZEE

Een stuk van ons
Mu.ZEE wil ruimte bieden aan ieders verhaal. Elk personeelslid van Mu.ZEE kreeg de uitnodiging om een kunstwerk uit de museumcollectie te kiezen. Deze selectie is samengebracht in een presentatie die terugblikt op de geschiedenis van het museum en tegelijk reflecteert over het heden. Herinneringen en toekomstvisies werden aan de hand van de collectiestukken met elkaar gedeeld. Deze collectie van kunstwerken en verhalen plaveit de weg naar een meerstemmig museum.