Julie Scheurweghs – Birth of a Mother

-
40 weeks pregnant (c) Julie Scheurweghs
 

De fotografie van Julie Scheurweghs bevraagt de beeldvorming van de vrouw. Altijd verbonden aan de gebeurtenissen in haar eigen leven, gaat haar nieuwe reeks over moeder worden. Taboes over het vrouwelijk lichaam bepalen ons beeld over moederschap. Julie Scheurweghs toont dat vleselijke of zogenaamd ruwe beelden minstens even esthetisch en krachtig kunnen zijn als de geromantiseerde foto’s die we kennen. Wat voor, tijdens en na de bevalling gebeurt, wordt in het publieke domein gedomineerd door geïdealiseerde lichamen ontdaan van alle sappen, vet, pijn en striemen. Er is enerzijds de klinische benadering die vaak dwars staat op hoe moeders gevoelsmatig of instinctief zouden handelen, en anderzijds een geseksualiseerde patriarchale blik die enkel ruimte biedt voor de vrouw als lustobject. Beide manieren om vrouwelijkheid te visualiseren, geven een vertekend beeld van de realiteit. Voor ‘Birth of a Mother’ maakt Julie Scheurweghs daarom uitdrukkelijk de keuze voor moederschap, zonder te verbloemen of te dramatiseren, als een mogelijk stadium in het leven van de vrouw waarin transformatie en kracht schuilgaat. Haar oeuvre biedt verschillende perspectieven op het vrouw-zijn waardoor het stereotypen doorbreekt en toont dat meerdere identiteiten te combineren zijn. Het bevraagt onze rigide blik, gestuurd door clichés die eindeloos worden gereproduceerd.

‘Birth of a Mother’ maakt deel uit van de Internationale Fotobiënnale Oostende.

Julie Scheurweghs is met ‘fragments de femmes’ ook te zien tijdens het festival ‘La Nouvelle Photographie’ in Port La Nouvelle (Frankrijk)  in Galerie Latuvu