Collectie

Sinds zijn oprichting in 2008 beheert Mu.ZEE vzw de collecties van de provincie West-Vlaanderen, vandaag Vlaamse Gemeenschap en de stad Oostende. De ruim 8000 kunstwerken tellende museumcollectie geeft een overzicht van de Belgische beeldende kunst van 1830 tot op vandaag. Kunstenaars als James Ensor, Léon Spilliaert en Constant Permeke zijn goed vertegenwoordigd. Daarnaast zijn er belangrijke deelcollecties van interbellumkunstenaars, ensembles van kunstenaars werkzaam na Wereldoorlog II en vanaf de jaren 1980 en 1990. Dankzij een actief aankoop- en schenkingsbeleid kon Mu.ZEE een aantal kunstwerken van hedendaagse kunstenaars verwerven.
In collectiepresentaties en tentoonstellingen kan u kennismaken met een diversiteit aan werken uit de collectie. Via digitale collectieontsluiting brengen we kunstwerken tot bij u. Stap voor stap verschijnen selecties op deze webpagina. Via zoekfilters kan u grasduinen in onze museale collectie.
Een eerste selectie betreft de kunstwerken die we in een door de Vlaamse Overheid gesubsidieerd traject (2018-2019) hebben gewaardeerd. Binnen het collectiewaarderingstraject namen medewerkers van Mu.ZEE samen met verschillende partners uit het socioculturele veld een deel van de museale collectie onder de loep. Er werd nagedacht over het belang van de collectie en de manier waarop de verschillende kunstwerken waardevol zijn voor het museum. Door kunstwerken te waarderen, geven we betekenis en context aan de creaties. We verhogen de kennis over onze kunstwerken en we proberen tot nieuwe interpretaties en verbindingen te komen. We nodigen u uit om door deze selectie te navigeren.
Daarnaast stellen we u ook de resultaten van de inhaalbeweging digitale collectieregistratie voor. Ontdek de kunstwerken van James Ensor, Léon Spilliaert, Constant Permeke en tijdgenoten. Via een projectsubsidie van de Vlaamse Overheid kon Mu.ZEE gedurende één jaar de kunstwerken van de drie ‘Oostendse’ grootmeesters verdiepend registreren. Deze selectie laat u kennismaken met het Oostende van eind negentiende en begin twintigste eeuw en toont het belang van deze oeuvres in de collectie van Mu.ZEE.
2021 betekende voor Mu.ZEE een nieuwe opstelling met eigen collectie in een scenografie van het collectief Rotor. De nieuwe opstelling is de eerste van een meerjarige cyclus die de collectie van Mu.ZEE wil herwaarderen. Aan de hand van wissels, herschikkingen en het toevoegen van documentatie ontdekken we de rijkdom van de collectie. Dit blijven we doen tot wanneer een ingrijpende renovatie van het gebouw volgt in 2024. Voor de eerste opstelling werd gekozen voor een chronologische presentatie. Deze laat toe om een wandeling doorheen de geschiedenis van kunst in België te maken en op zoek te gaan naar artistieke verwantschappen in de verzameling. De geselecteerde kunstwerken van deze eerste presentatie vindt u via onderstaande link terug. De verschillende toevoegingen en collectiewissels in de komende jaren zullen eveneens hun weg vinden naar deze collectiepagina.

Klik hier naar het online platform van de collectie van Mu.ZEE

 

Klik hier naar het online platform van Erfgoedinzicht.

U kan onze collectie ook ontdekken op de websites van de Vlaamse Kunstcollectie vzw, een overkoepelende organisatie voor beeldende kunstenmusea in Vlaanderen:

https://vlaamsekunstcollectie.be/ontdek-de-collecties

https://vlaamsekunstcollectie.be/ontdek-de-collecties/james-ensor

https://vlaamsekunstcollectie.be/ontdek-de-collecties/abstract-modernisme