Frans Masereel en hedendaagse kunst / Frans Masereel and contemporary art

Artikelcode : 184047002

Frans Masereel en de hedendaagse kunst: verzet in beelden belicht Masereels visie op de wereld, zijn maatschappijkritiek en pacifisme.  Frans Masereel (1889-1972) mag beschouwd worden als de belangrijkste graficus en houtsnijder uit  de twintigste eeuw.  Deze publicatie kijkt terug en brengt de ideeën van Masereel in dialoog met de huidige samenleving via het werk van een aantal hedendaagse kunstenaars uit Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Amerika, waaronder Mary Evans, Anton Kannemeyer, Glenn Ligon, Dan Perjovschi, Billie Zangewa, William Kentridge, Philip Aguirre e Otegui, Slavs and Tatars, Kerry James Marshall... De maatschappelijke betrokkenheid van de kunstenaars staat centraal. Zo komen vormen van pacifisme en internationalisme vanuit verschillende motieven en met diverse invullingen op de voorgrond. Aan het begin van de twintigste eeuw, maar ook voordien, werd al nagedacht over ontwikkelingen die we nu hedendaags noemen, zoals migratie en globalisme.

Vanuit een constructieve houding kaarten de kunstenaars onrecht en ongelijkheid aan. Kritisch, soms ook met satire, worden onderwerpen benaderd die de kunstenaars persoonlijk aangrijpen en willen bespreekbaar maken door ze om te zetten in beelden. Als tekenaar voor dagbladen en tijdschriften en met de houtsnede had Masereel de mogelijkheid om op een toegankelijke manier kritische vragen te stellen aan een breed publiek. De directheid naar de toeschouwer en het vertellen van verhalen zijn strategieën die in verschillende werken in de tentoonstelling aan bod komen. De gemene deler is een positieve kijk op de toekomst en daarvoor zet Masereel met zijn immer optimistisch mensbeeld duidelijk de toon.

Nederlands/Engels

Adriaan Gonnissen, Ilse Roosens, Phillip Van den Bossche, Steven Jacobs, Samuel Dégardin, Karima Boudou, Mohamed Ikoubaân, Joris Van Parys, 352 p, soft cover, ed. Mu.ZEE

  55,00 Direct leverbaar