The social context of James Ensor's art practise

Artikelcode : 1010004331

"Vive la Sociale": Dit opzwepende, revolutionaire statement, geschreven op een felrood spandoek aan de bovenkant van James Ensors Intocht van Christus in Brussel in 1889, diende als visueel manifest en oproep tot actie door de Belgische kunstenaar (1860-1949), een die met een indringende, publieke stem de centrale rol van zijn kunstpraktijk in het culturele discours van het moderne België aankondigde. Deze provocerende verklaring dient als titel voor deze nieuwe studie van Ensors kunst die focust op het sociale discours en de interactie en soms satirische ontmoeting van de kunstenaar met zijn hedendaagse omgeving.

In plaats van de vervreemde en getraumatiseerde expressionist die in de moderne kunstgeschiedenis de voorkeur krijgt, wordt Ensor hier voorgesteld als een kunstenaar met daadkracht en doelgerichtheid wiens kunstpraktijk zich bezighield met de problemen en zorgen van het Belgische leven, de maatschappij en de politiek uit de middenklasse en die geïnformeerd was door de waarden en klasse-, ras- en genderperspectieven van zijn tijd. Ensors radicale visie en oppositionele strategie van verzet, zelfontplooiing en performance blijven relevant. Dit boek, met zijn tijdige, genuanceerde lezing van de kunst en carrière van deze vaak verkeerd begrepen "kunstenaar van de kunstenaar", nodigt uit tot een herwaardering van niet alleen Ensors sociale context en expressieve kritiek, maar ook zijn unieke bijdrage aan de modernistische kunstpraktijk.

  116,00 Direct leverbaar