Security

Mu.ZEE Vergunningsnummer : 0825.383.589

Contact :
Jean-Baptiste Hintjens
Security Manager


Mu.ZEE is aangesloten bij PSA (Private Security Association).

Team

Team gekwalificeerde bewakingsagenten vergund door binnenlandse zaken, onthaalmedewerkers, ticketcontrole, museummedewerkers, publieksbemiddelaars, administratief medewerkers, depotbeheerders

Claudia Jaques
Hilde Brandt
Kim Plasman
Freek Allaert
Patricia de Jaeger
Tessa Mauroo
Lars Pitteljon
Khoshal Doust 
Kurt Lievens

Camerabewaking

Conform de camerawet 21 maart 2007 -  tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's .
Verantwoordelijke verwerking :
Jean-Baptiste Hintjens

 

BA verzekering

Mu.ZEE vzw, ondernemingsnummer 0825.383.589, is verzekerd tegen lichamelijke of materiële schade die voortvloeien uit de uitoefening van zijn activiteiten inzake private veiligheid.

De benadeelden kunnen zich rechtstreeks wenden tot Ethias verzekeringen
De polisnummer is 04/11 – 45.252.502

Het document m.b.t. de procedure bij klachten t.a.v. bewakingsagenten kunt u hier terug vinden.