Vincent Meessen & Samson Kambalu. History without a past

-
Foto : Steven Decroos
 

Mei 1968 wordt doorgaans geassocieerd met oproer en studentenrellen in Parijs. Er is echter meer aan de hand en niet alleen in het Westen. Wereldwijd breken protesten uit, als een polyfoon geschreeuw dat het anders moet. Er is een ‘revolutie’ nodig en een van de opvallendste geluiden komt van de situationisten. Deze internationale avant-garde beweging is fel gekant tegen de heersende consumptiemaatschappij en gebruikt allerlei propagandistische strategieën zoals manifesten, pamfletten, films, slogans en publieke acties om die revolutie aan te stoken. De aanpak van deze groepering en de weerklank ervan op de hedendaagse samenleving inspireren Vincent Meessen en Samson Kambalu om hun werk samen te brengen in History Without A Past. Het zaadje voor deze tentoonstelling wordt – onbewust – geplant tijdens de Biënnale van Venetië in 2015, waar beide kunstenaars aanwezig zijn met werk dat geïnspireerd is op de internationale avant-garde beweging. 

Samson Kambalu is onderzoeker, auteur, filmmaker en vooral ook beeldend kunstenaar. Zijn films en installaties verraden een grote interesse in het vermengen en vertroebelen van verschillende culturen en geschiedenissen. Vincent Meessen wil met zijn multidisciplinaire installaties en video’s onze eurocentrische kijk op de geschiedenis met nieuwe en meerstemmige inzichten voeden. In History Without A Past brengen de kunstenaars tal van verhalen samen die vanuit de marge ontstaan. De geschiedenis wordt doorgaans geschreven door overwinnaars. Wat overgeleverd wordt is slechts een constructie, gebaseerd op selectie en interpretatie. De positie van de historicus die de pen vasthoudt, is dus minstens zo belangrijk. Het verleden is niet iets wat we achter de rug hebben. Hoe we het interpreteren ligt vóór ons. Ook hier worden een aantal geschiedenissen naar boven gebracht die doorgaans geïsoleerd verteld worden. Meessen en Kambalu nodigen ons uit om te (ver)dwalen doorheen het verleden en terug te koppelen naar het heden. Onderweg leren we een aantal boeiende figuren kennen, wiens betekenis wordt herschreven naargelang de dialoog die ze met elkaar en met ons als toeschouwer aangaan.