Waarderingstraject

Mu.ZEE waardeert

Met ondersteuning van de Vlaamse Overheid en een brede waaier aan culturele partners, waardeert Mu.ZEE haar collectie. De toepassing en methodologie van het waarderingstraject is enerzijds gebaseerd op aangereikte sleutels van de Vlaamse Erfgoedinstellingen, anderzijds speciaal aangepast aan de noden van ons beleid en onze collectie.

De waardering wordt toegepast met een intern kernteam, klankbordgroepen en meerdere belanghebbenden. Hiervoor schakelen we het brede netwerk van Mu.ZEE en haar partners in, alsook onderstaande oproep.

Het theoretisch kader van ons waarderingstraject wordt bepaald door onze huidige missie en visie, m.a.w. onze maatschappelijke functie als museum van moderne en hedendaagse kunst in België. Wij willen onze collectie zo breed mogelijk interpreteren binnen een transhistorisch en transcultureel beleid. De noden van ons publiek en hedendaagse vraagstukken uit de samenleving zullen leesbaar worden gemaakt aan de hand van een collectieanalyse na de waardering.
Wat is waarderen?
Het waarderen van een kunstcollectie houdt in dat men de kunstwerken naar waarde zal schatten. Er bestaan verschillende vormen en definities van waarde, die zeer verschillend kunnen zijn per instelling. Bij sommige collecties kunnen bepaalde stukken een hogere waarde hebben dan andere stukken, omdat men bijvoorbeeld een vergelijking maakt in de conditie, de gebruikswaarde of de financiële waarde.

Mu.ZEE wilt niet vergelijken, maar naast elkaar bekijken en ontdekken. Bij een collectie beeldende kunsten is het niet mogelijk of niet evident om een traditionele waardeschaal te gebruiken. Je kan immers geen score plakken op de betekenis van een kunstwerk of de individuele esthetische ervaring. Daarom hebben wij een aantal aangepaste criteria opgesteld aan de hand van bestaande schalen en ons huidig beleid. Onze criteria zullen de aanwezigheid of afwezigheid van bepaalde vormen van waarde toetsen. Aan de hand van diverse ja-neenvragen, duiden we aan wat de kwaliteiten zijn van een deelcollectie of een kunstwerk en zoeken we naar verschillende manifestaties van kunsthistorische, sociaal-maatschappelijke en onderzoeks- of gebruikswaarde. Hierbij kijken we naar het beeld zelf, maar ook naar de sociale, historische, maatschappelijke en biografische context waarin een werk of een ensemble werd gecreëerd.

Dankzij onze waardering onthullen we de belangen, noden, en zorgen die onze kunstwerken omringen. Dit bepaalt de beslissingen die we nemen als museum. Met de kennis uit het waarderingstraject, kunnen we beter verzamelen, bewaren, onderzoeken en ontsluiten.
 

Waarderen voor de toekomst

Het waarderingstraject zal een beeld geven van onze kunstcollectie en haar potentieel. Het zal bepaalde positieve beleidspunten, hiaten en fouten onthullen. Zo krijgen we een betere definitie van onze collectie, de langdurige bruiklenen en de noden van deze verantwoordelijkheid. Stap voor stap verhogen we de kennis over onze kunstwerken voor toekomstig onderzoek en gebruik. We vullen de collectie aan naargelang de gebreken, en proberen tot nieuwe interpretaties te komen die interessante en relevante narratieven kunnen presenteren aan onze toeschouwers via tentoonstellingen en evenementen. Ten slotte zal de waardering ook een grote stap voorwaarts zijn in de richting van digitalisering en online kennisontsluiting.

We waarderen en definiëren de momentopname van vandaag, voor kwaliteit in het museum van morgen. Mu.ZEE streeft ook via dit project naar het verbeteren van haar verantwoordelijkheid als publieke ontmoetingsruimte voor kunst en cultuur.

I.s.m. Vlaamse Overheid, VKC, KMSKA, FARO, CAHF, Erfgoed in Zicht.

....