WINTRUM FROD / Orla Barry & Els Dietvorst

-
Locatie: Mu.ZEE

Orla Barry en Els Dietvorst werken allebei rond menselijke interactie en de relatie tussen mens en natuur. Het oeuvre van beide kunstenaars is sterk gerelateerd aan hun maatschappelijke reflecties en vertrekt vanuit een duurzame en respectvolle omgang met al wat leeft: kunst en leven zijn in hun praktijk één. Mu.ZEE nodigt hen uit voor een duotentoonstelling op twee locaties: Permekemuseum in het landelijke Jabbeke en Mu.ZEE in de stad Oostende. Permekemuseum is het voormalige woonhuis van Constant Permeke, een schilder die veel bewondering had voor landbouw en visserij en besloot om zijn eigen woning te bouwen middenin een groen landschap. Die omgeving maakte intussen plaats voor villa’s, een drukke straat en een tankstation. De contrasten tussen natuur en stedelijkheid en tussen verleden en heden zijn onlosmakelijk verbonden aan deze locatie en vormen omwille van de inhoudelijke connecties met het werk van Orla Barry en Els Dietvorst een uitgelezen context voor hun werk.

Van 2011 tot 2018 runden Orla Barry en Els Dietvorst een schapenboerderij in Ierland. De organisatorische en fysieke verantwoordelijkheden die hiermee gepaard gaan, beïnvloedden het duo als persoon en als kunstenaar. Leren door te leven en te falen, is dan ook steeds een kernaspect geweest binnen hun kunstenaarspraktijk. Door samen te werken en de omgeving te analyseren, maar voornamelijk door zelf in het werkveld te staan, vergaren zij kennis die ze vervolgens in hun oeuvre verwerken en verbreden. Vandaag zet Orla Barry de zorg voor de kudde Lleynschapen op haar vaders boerderij verder. Els Dietvorst maakt in haar individuele praktijk de cirkel rond met deze tentoonstelling en eindigt in Mu.ZEE met een artistieke respons op alle ervaringen die ze tijdens deze zeven jaar heeft opgedaan.

De tentoonstelling ‘Wintrum Frod’ is het eerste project waarin Orla Barry en Els Dietvorst de werken die tot stand kwamen door hun werk op de schapenboerderij samenbrengen. De titel is Angelsaksisch voor ‘wijs in de winter’ en verwijst naar de kennis die extreem koude seizoenen voortbrengen. Alle werken in de tentoonstelling zijn nauw verwant aan de omgeving in Ierland. Tegelijkertijd kan het project ruimer worden gezien als een reflectie op de hedendaagse hyperconsumptiemaatschappij. De schapenboerderij is immers een speler in de markteconomie en volgt de logica die met dit spel gepaard gaat. De evolutie in de voedselproductie is één gevolg van een kapitalistisch denken dat dan weer een invloed heeft op een algemener maatschappijbeeld. Doordat we goedkope voeding wensen, voeren bedrijven schaalvergrotingen door om efficiënter werk te leveren en wordt het individu geweerd uit het proces. De kennis die producenten hebben opgebouwd en overgeleverd door hun jarenlange persoonlijke betrokkenheid, wordt gebagatelliseerd en terzijde geschoven. Ook de relatie tussen de consument en het voedsel vervaagt en zorgt voor een groeiende kloof tussen mens en natuur. Als reactie op deze evoluties gaan Orla Barry en Els Dietvorst op zoek naar verdwijnende expertises, bijvoorbeeld rondom stamboekkweken van schapen en tradities binnen de visserij, en brengen ze die verschillende narratieven en hun achterliggende symboliek samen in individuele werken.

Hyperconsumerisme is de dominante matriarch van de destructieve kudde en het disfunctionele economische model dat het ondersteunt en op grote schaal afval en ecologische schade veroorzaakt. (John Vidal, ‘The seven deadly things we’re doing to trash the planet’, The Guardian, 16/12/2016